ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ODIN

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 274,360,271
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD Wars
Job Type Hunter
Job Alias OOO_KKK_OOO

OFFLINE

No item equipped
Neptiaras (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 7178 ~ 8773 (+80%)
Durability 222/81 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,116.4 % ~ 1,364.4 % (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
114
102
Overlord Alette (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 232/79 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
78
72
90
138
Overlord Morion (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 589 (+61%)
Durability 236/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 740.3 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
150
162
Overlord Glove (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 437 (+61%)
Durability 231/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 376.7 (+61%)
Mag. reinforce 709.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Mail (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 231/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 580.9 (+41%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
150
162
78
72
90
138
Overlord Boots (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 554 (+61%)
Durability 234/80 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
Overlord Tasset (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 642 (+61%)
Durability 233/80 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
150
162
Platelight Necklace (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Platelight Earring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
174
180
186
192
Isis Ring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
180
168
186
192
174
Isis Ring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

137

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED