ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ODIN

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 5,105,783,523
LAST LOGIN 18/12/2018
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias lIllOIIII

ONLINE

No item equipped
Neptiaras (+15)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 7178 ~ 8773 (+80%)
Durability 195/81 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,116.4 % ~ 1,364.4 % (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
114
102
Overlord Alette (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+80%)
Mag. def. pwr. 527 (+80%)
Durability 200/79 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 453.6 (+80%)
Mag. reinforce 763.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
78
72
90
138
Overlord Morion (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 457 (+100%)
Mag. def. pwr. 659 (+80%)
Durability 183/80 (+0%)
Parry rate 53 (+80%)
Phy. reinforce 561.6 (+80%)
Mag. reinforce 945.0 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
150
162
Overlord Glove (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+80%)
Mag. def. pwr. 489 (+80%)
Durability 187/79 (+0%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 421.2 (+80%)
Mag. reinforce 709.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Mail (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 548 (+80%)
Mag. def. pwr. 877 (+80%)
Durability 183/80 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 741.6 (+80%)
Mag. reinforce 1,247.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
150
162
78
72
90
138
Overlord Boots (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+80%)
Mag. def. pwr. 620 (+80%)
Durability 178/80 (+0%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 529.2 (+80%)
Mag. reinforce 889.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
Overlord Tasset (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 448 (+80%)
Mag. def. pwr. 717 (+80%)
Durability 201/80 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 606.6 (+80%)
Mag. reinforce 1,020.6 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
150
162
Isis Necklace (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Earring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
180
168
186
192
174

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

227

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED