ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Neslie

CURRENT LEVEL 93
Strength 330
Intellect 170
Stat points 0
next lvl 63.12%
Gold 6,558,488
LAST LOGIN 27/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Asher

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2635 ~ 3220 (+22%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 92/94 (+19%)
Attack rating 172 (+45%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 351.1 % ~ 429.1 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 20% Increase
Critical 35
Attack rate 40% Increase
Libra Gold Polldron

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 37 (+0%)
Mag. def. pwr. 49 (+0%)
Durability 67/69 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 97.0 (+0%)
Mag. reinforce 127.0 (+0%)

Required level 53
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 49 (+0%)
Mag. def. pwr. 64 (+0%)
Durability 65/69 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 123.0 (+0%)
Mag. reinforce 161.0 (+0%)

Required level 55
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Gauntlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 33 (+0%)
Mag. def. pwr. 44 (+0%)
Durability 62/68 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 88.0 (+0%)
Mag. reinforce 116.0 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cancer Red Arquebus Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 47 (+0%)
Mag. def. pwr. 62 (+0%)
Durability 63/66 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 136.0 (+0%)
Mag. reinforce 178.0 (+0%)

Required level 47
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Greave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 44 (+0%)
Mag. def. pwr. 58 (+0%)
Durability 65/69 (+0%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 113.0 (+0%)
Mag. reinforce 148.0 (+0%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cancer Red Arquebus Poleyn

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 37 (+0%)
Mag. def. pwr. 48 (+0%)
Durability 60/65 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 109.0 (+0%)
Mag. reinforce 142.0 (+0%)

Required level 46
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+0%)
Mag. absorption 9.4 (+0%)

Required level 36
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Earring

Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 7.7 (+0%)
Mag. absorption 7.7 (+0%)

Required level 34
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Aquarius Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED