ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Naruto

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 16,923,339
LAST LOGIN 22/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias Ft_Two

OFFLINE

Guardian Aegis (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 327 (+29%)
Mag. def. pwr. 496 (+22%)
Durability 54/107 (+29%)
Blocking rate 21 (+35%)
Phy. reinforce 409.5 (+16%)
Mag. reinforce 632.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Ethereal Cane (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 85/94 (+19%)
Attack rating 148 (+25%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 865.0 % ~ 1,057.4 % (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 177 (+0%)
Mag. def. pwr. 301 (+6%)
Durability 54/106 (+35%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 269.2 (+9%)
Mag. reinforce 669.8 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+0%)
Mag. def. pwr. 562 (+58%)
Durability 68/119 (+51%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 422.3 (+38%)
Mag. reinforce 844.6 (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 264 (+0%)
Durability 47/114 (+45%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 296.7 (+29%)
Mag. reinforce 683.2 (+77%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+6%)
Mag. def. pwr. 549 (+16%)
Durability 26/82 (+3%)
Parry rate 65 (+67%)
Phy. reinforce 468.6 (+16%)
Mag. reinforce 740.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+25%)
Mag. def. pwr. 354 (+6%)
Durability 47/81 (+3%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 342.7 (+19%)
Mag. reinforce 682.4 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+12%)
Mag. def. pwr. 410 (+6%)
Durability 47/108 (+35%)
Parry rate 55 (+35%)
Phy. reinforce 350.9 (+6%)
Mag. reinforce 572.7 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED