ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Nana

CURRENT LEVEL 92
Strength 111
Intellect 384
Stat points 0
next lvl 67.70%
Gold 1,086,092
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

No item equipped
Soul Fiend (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+48%)
Mag. atk. pwr. 5011 ~ 6124 (+45%)
Durability 117/101 (+29%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)
Mag. reinforce 629.1 % ~ 769.0 % (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 30% Increase
Gale Alette (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 152 (+25%)
Mag. def. pwr. 257 (+32%)
Durability 76/78 (+6%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 191.0 (+0%)
Mag. reinforce 321.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 182 (+16%)
Mag. def. pwr. 436 (+74%)
Durability 107/140 (+87%)
Parry rate 47 (+29%)
Phy. reinforce 263.8 (+9%)
Mag. reinforce 442.5 (+9%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 219 (+25%)
Durability 83/94 (+29%)
Parry rate 37 (+58%)
Phy. reinforce 207.1 (+19%)
Mag. reinforce 403.0 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 241 (+12%)
Mag. def. pwr. 365 (+6%)
Durability 78/81 (+9%)
Parry rate 60 (+32%)
Phy. reinforce 386.8 (+19%)
Mag. reinforce 808.1 (+48%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 174 (+22%)
Mag. def. pwr. 256 (+12%)
Durability 97/121 (+64%)
Parry rate 44 (+54%)
Phy. reinforce 236.4 (+6%)
Mag. reinforce 542.3 (+45%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+6%)
Mag. def. pwr. 353 (+29%)
Durability 100/125 (+67%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 344.5 (+32%)
Mag. reinforce 451.1 (+3%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.3 (+22%)
Mag. absorption 30.6 (+12%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 40.0 (+74%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 21.9 (+6%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+29%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED