ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Nana

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 561,027,402
LAST LOGIN 05/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Mag. atk. pwr. 4665 ~ 5702 (+35%)
Durability 86/94 (+19%)
Attack rating 172 (+45%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)
Mag. reinforce 904.3 % ~ 1,105.4 % (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Attack rate 20% Increase
Durability 100% Increase
Critical 3
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 245 (+38%)
Mag. def. pwr. 301 (+6%)
Durability 90/101 (+29%)
Parry rate 45 (+29%)
Phy. reinforce 276.6 (+12%)
Mag. reinforce 428.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 229 (+3%)
Mag. def. pwr. 537 (+51%)
Durability 91/104 (+32%)
Parry rate 52 (+16%)
Phy. reinforce 413.1 (+35%)
Mag. reinforce 530.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 250 Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 218 (+32%)
Mag. def. pwr. 341 (+29%)
Durability 81/83 (+6%)
Parry rate 42 (+12%)
Phy. reinforce 243.8 (+6%)
Mag. reinforce 521.1 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+6%)
Mag. def. pwr. 686 (+45%)
Durability 98/118 (+48%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 452.5 (+12%)
Mag. reinforce 848.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 850 Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 282 (+35%)
Mag. def. pwr. 462 (+38%)
Durability 81/83 (+6%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 388.8 (+35%)
Mag. reinforce 730.8 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+6%)
Mag. def. pwr. 399 (+3%)
Durability 82/84 (+6%)
Parry rate 55 (+19%)
Phy. reinforce 350.9 (+6%)
Mag. reinforce 733.9 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 10% Increase
HP 150 Increase
MP 600 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 34.4 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 1% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 27.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 3% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
BurnHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED