ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

NUBWO

CURRENT LEVEL 109
Strength 452
Intellect 128
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 7,814,695
LAST LOGIN 09/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias HANNIBAL

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3607 ~ 4408 (+67%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 188 (+58%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 575.8 % ~ 703.7 % (+64%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Critical 35
Attack rate 40% Increase
221
Ox Polldron (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+19%)
Mag. def. pwr. 345 (+35%)
Durability 84/94 (+3%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 331.8 (+22%)
Mag. reinforce 516.2 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ox Armet (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+45%)
Mag. def. pwr. 320 (+0%)
Durability 122/168 (+83%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 488.7 (+45%)
Mag. reinforce 538.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 250 Increase
Ox Gauntlet (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+0%)
Mag. def. pwr. 413 (+74%)
Durability 82/94 (+3%)
Parry rate 42 (+74%)
Phy. reinforce 283.4 (+12%)
Mag. reinforce 370.7 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Ox Composite Armor (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 355 (+9%)
Mag. def. pwr. 426 (+0%)
Durability 88/107 (+16%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 529.6 (+19%)
Mag. reinforce 803.2 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 250 Increase
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+38%)
Mag. def. pwr. 406 (+35%)
Durability 90/100 (+9%)
Parry rate 50 (+58%)
Phy. reinforce 317.0 (+0%)
Mag. reinforce 452.4 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Ox Composite Poleyn (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 282 (+6%)
Mag. def. pwr. 369 (+6%)
Durability 96/125 (+35%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 502.3 (+38%)
Mag. reinforce 476.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 150 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 48.5 (+58%)
Mag. absorption 52.2 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 8% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.7 (+51%)
Mag. absorption 35.5 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 50% Increase
Steady (44Time/times)
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.1 (+51%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 23% Increase
Str 23 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.8 (+54%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 24% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED