ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

NIKE

CURRENT LEVEL 1
Strength 20
Intellect 20
Stat points 0
next lvl 100.00%
Gold 1,864,216,020
LAST LOGIN 23/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Copper Shield

Sort of item: Shield
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 2 (+0%)
Mag. def. pwr. 4 (+0%)
Durability 46/46 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 71.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Copper Sword

Sort of item: Sword
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 15 ~ 16 (+0%)
Mag. atk. pwr. 25 ~ 28 (+0%)
Durability 62/62 (+0%)
Attack rating 24 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 32.2 % ~ 36.6 % (+0%)
Mag. reinforce 55.1 % ~ 63.9 % (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Cloth Lamellar

Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 78.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cloth Boots

Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 57.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cloth Tasset

Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 38.0 (+0%)
Mag. reinforce 64.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED