ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

NB

CURRENT LEVEL 105
Strength 214
Intellect 346
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 5,904,374
LAST LOGIN 31/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias Pa

OFFLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 310 (+22%)
Mag. def. pwr. 418 (+3%)
Durability 42/133 (+61%)
Blocking rate 21 (+32%)
Phy. reinforce 384.8 (+9%)
Mag. reinforce 706.3 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
Ethereal Cane (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 102/101 (+29%)
Attack rating 188 (+58%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 595.4 % ~ 727.8 % (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+12%)
Mag. def. pwr. 392 (+38%)
Durability 29/81 (+3%)
Parry rate 45 (+35%)
Phy. reinforce 301.3 (+22%)
Mag. reinforce 453.4 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 293 (+32%)
Mag. def. pwr. 423 (+19%)
Durability 33/98 (+25%)
Parry rate 52 (+54%)
Phy. reinforce 364.1 (+19%)
Mag. reinforce 530.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+41%)
Mag. def. pwr. 356 (+35%)
Durability 17/83 (+6%)
Parry rate 42 (+61%)
Phy. reinforce 266.8 (+16%)
Mag. reinforce 397.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 305 (+3%)
Mag. def. pwr. 563 (+19%)
Durability 29/97 (+22%)
Parry rate 65 (+9%)
Phy. reinforce 404.0 (+0%)
Mag. reinforce 808.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+38%)
Mag. def. pwr. 375 (+12%)
Durability 34/98 (+25%)
Parry rate 50 (+48%)
Phy. reinforce 351.4 (+22%)
Mag. reinforce 527.6 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+25%)
Mag. def. pwr. 422 (+9%)
Durability 29/82 (+3%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 523.0 (+58%)
Mag. reinforce 556.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.3 (+22%)
Mag. absorption 27.3 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.8 (+25%)
Mag. absorption 26.7 (+16%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 27.3 (+32%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED