ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

NB

CURRENT LEVEL 91
Strength 137
Intellect 353
Stat points 0
next lvl 38.99%
Gold 7,525,214
LAST LOGIN 17/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Demonic Skin (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 260 (+54%)
Mag. def. pwr. 356 (+32%)
Durability 95/96 (+25%)
Blocking rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 353.8 (+32%)
Mag. reinforce 496.5 (+16%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
88
Bloody Anathema (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Dark staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Mag. atk. pwr. 3616 ~ 4420 (+58%)
Durability 436/189 (+29%)
Attack rating 128 (+9%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)
Mag. reinforce 532.1 % ~ 650.4 % (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
88
Gale Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 132 (+9%)
Mag. def. pwr. 263 (+35%)
Durability 75/76 (+3%)
Parry rate 39 (+29%)
Phy. reinforce 238.8 (+25%)
Mag. reinforce 465.5 (+45%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+0%)
Mag. def. pwr. 258 (+3%)
Durability 91/108 (+45%)
Parry rate 47 (+29%)
Phy. reinforce 288.0 (+19%)
Mag. reinforce 548.1 (+35%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 137 (+25%)
Mag. def. pwr. 259 (+48%)
Durability 77/81 (+12%)
Parry rate 37 (+25%)
Phy. reinforce 184.4 (+6%)
Mag. reinforce 292.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+9%)
Mag. def. pwr. 430 (+25%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 60 (+38%)
Phy. reinforce 406.3 (+25%)
Mag. reinforce 578.8 (+6%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 253 (+77%)
Mag. def. pwr. 286 (+25%)
Durability 88/102 (+38%)
Parry rate 44 (+35%)
Phy. reinforce 229.7 (+3%)
Mag. reinforce 553.5 (+48%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 231 (+35%)
Mag. def. pwr. 281 (+3%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 261.0 (+0%)
Mag. reinforce 521.2 (+19%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.6 (+12%)
Mag. absorption 28.9 (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.7 (+3%)
Mag. absorption 29.7 (+29%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.2 (+41%)
Mag. absorption 24.6 (+19%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

122

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED