ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

NB

CURRENT LEVEL 100
Strength 209
Intellect 326
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 27,268,555
LAST LOGIN 30/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias 11111

OFFLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 310 (+22%)
Mag. def. pwr. 418 (+3%)
Durability 108/133 (+61%)
Blocking rate 21 (+32%)
Phy. reinforce 384.8 (+9%)
Mag. reinforce 706.3 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
Ethereal Cane (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 90/101 (+29%)
Attack rating 188 (+58%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 595.4 % ~ 727.8 % (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+45%)
Mag. def. pwr. 226 (+16%)
Durability 82/90 (+22%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 263.6 (+38%)
Mag. reinforce 414.1 (+29%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 186 (+19%)
Mag. def. pwr. 371 (+48%)
Durability 94/113 (+51%)
Parry rate 47 (+6%)
Phy. reinforce 256.5 (+6%)
Mag. reinforce 495.3 (+22%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 154 (+41%)
Mag. def. pwr. 180 (+3%)
Durability 88/102 (+41%)
Parry rate 37 (+6%)
Phy. reinforce 194.9 (+12%)
Mag. reinforce 292.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+9%)
Mag. def. pwr. 430 (+25%)
Durability 81/87 (+16%)
Parry rate 60 (+9%)
Phy. reinforce 419.3 (+29%)
Mag. reinforce 666.1 (+22%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 184 (+29%)
Mag. def. pwr. 266 (+16%)
Durability 75/76 (+3%)
Parry rate 44 (+32%)
Phy. reinforce 301.1 (+35%)
Mag. reinforce 482.5 (+29%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+54%)
Mag. def. pwr. 281 (+3%)
Durability 83/91 (+22%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 284.5 (+9%)
Mag. reinforce 705.2 (+61%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.3 (+22%)
Mag. absorption 27.3 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.8 (+25%)
Mag. absorption 26.7 (+16%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 27.3 (+32%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

197

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED