ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Mystery

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,727,185,695
LAST LOGIN 18/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Hunter
Job Alias DE__Mystery

OFFLINE

Guardian Aegis (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 409 (+61%)
Mag. def. pwr. 654 (+61%)
Durability 69/103 (+25%)
Blocking rate 29 (+83%)
Phy. reinforce 568.3 (+61%)
Mag. reinforce 1,017.0 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (2Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Critical 100
Ethereal Cane (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+38%)
Mag. atk. pwr. 5564 ~ 6800 (+61%)
Durability 91/104 (+32%)
Attack rating 214 (+80%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+51%)
Mag. reinforce 1,067.2 % ~ 1,304.5 % (+90%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Red Lightening Pauldron (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+45%)
Durability 199/103 (+12%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+45%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Red Lightening Armet (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 230/129 (+41%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Red Lightening Gauntlet (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 190/97 (+6%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ox Composite Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 459 (+41%)
Mag. def. pwr. 601 (+41%)
Durability 49/107 (+16%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 716.5 (+61%)
Mag. reinforce 971.9 (+67%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 200% Reduce
Red Lightening Greave (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 187/97 (+6%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Red Lightening Poleyn (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 203/104 (+12%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 53.4 (+74%)
Mag. absorption 49.4 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 10% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Amber Earring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 43.1 (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Durability 50% Increase
Steady (50Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.6 (+70%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 25% Increase
Str 25 Increase
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Ring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.6 (+70%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 25% Increase
Str 25 Increase
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED