ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Mystery

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 47,314,881
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Thief
Job Alias DE_Mystery

ONLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+16%)
Mag. def. pwr. 508 (+25%)
Durability 75/83 (+0%)
Blocking rate 26 (+67%)
Phy. reinforce 420.1 (+19%)
Mag. reinforce 582.0 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Critical 100
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Dark Monarch (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3261 ~ 3986 (+51%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Durability 73/106 (+12%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 509.1 % ~ 622.2 % (+45%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Ox Polldron (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+22%)
Mag. def. pwr. 271 (+6%)
Durability 82/115 (+25%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 394.4 (+45%)
Mag. reinforce 583.8 (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Ox Crown (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+32%)
Mag. def. pwr. 381 (+19%)
Durability 60/97 (+6%)
Parry rate 52 (+38%)
Phy. reinforce 542.6 (+61%)
Mag. reinforce 538.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
MP 600 Increase
HP 88 Increase
Ox Gauntlet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+22%)
Mag. def. pwr. 375 (+58%)
Durability 90/153 (+67%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 407.3 (+61%)
Mag. reinforce 466.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+19%)
Mag. def. pwr. 520 (+22%)
Durability 72/107 (+16%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 587.4 (+32%)
Mag. reinforce 971.9 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 250 Increase
Ox Greave (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 280 (+22%)
Mag. def. pwr. 358 (+19%)
Durability 66/103 (+12%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 386.7 (+22%)
Mag. reinforce 518.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Poleyn (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+22%)
Mag. def. pwr. 460 (+32%)
Durability 72/93 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 444.1 (+22%)
Mag. reinforce 614.0 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 88 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 88 Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.4 (+38%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Electric shockHour 10% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 20% Reduce
BurnHour 8% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (38Time/times)
Electric shockHour 5% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 37.8 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 10% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Str 22 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED