ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Murder

CURRENT LEVEL 96
Strength 393
Intellect 119
Stat points 3
next lvl 96.61%
Gold 535,963
LAST LOGIN 02/10/2018
GUILD Teletubbies
Job Type Hunter
Job Alias Crown

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+19%)
Mag. def. pwr. 418 (+3%)
Durability 67/116 (+25%)
Blocking rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 417.6 (+16%)
Mag. reinforce 720.0 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Giant Barbaric Sword (+3)

Seal of Star
Mystic
Sort of item: Blade
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1431 ~ 1645 (+12%)
Mag. atk. pwr. 2788 ~ 3142 (+45%)
Durability 43/144 (+9%)
Attack rating 125 (+9%)
Critical 5 (+96%)
Phy. reinforce 239.1 % ~ 274.9 % (+9%)
Mag. reinforce 445.6 % ~ 502.3 % (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Iron Hard Scale Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 18 (+0%)
Mag. def. pwr. 23 (+0%)
Durability 45/63 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 61.0 (+0%)
Mag. reinforce 80.0 (+0%)

Required level 33
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 143 (+0%)
Durability 64/85 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 201.0 (+0%)
Mag. reinforce 264.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Bracer

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+0%)
Mag. def. pwr. 99 (+0%)
Durability 55/84 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 145.0 (+0%)
Mag. reinforce 190.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 150 (+0%)
Mag. def. pwr. 197 (+0%)
Durability 62/86 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 271.0 (+0%)
Mag. reinforce 355.0 (+0%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Footgear

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 130 (+0%)
Durability 60/85 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 186.0 (+0%)
Mag. reinforce 243.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Hose

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+0%)
Mag. def. pwr. 156 (+0%)
Durability 70/86 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 218.0 (+0%)
Mag. reinforce 285.0 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pearl Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.8 (+22%)
Mag. absorption 30.0 (+48%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Electric shockHour 3% Reduce
Pearl Earring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.3 (+25%)
Mag. absorption 19.7 (+16%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 1% Reduce
Pearl Ring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 19.0 (+25%)
Mag. absorption 18.5 (+22%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Pearl Ring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 21.4 (+41%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (5Time/times)
ZombieHour 3% Reduce
BurnHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED