ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MotherFacker

CURRENT LEVEL 65
Strength 276
Intellect 84
Stat points 0
next lvl 63.00%
Gold 15,739,399
LAST LOGIN 04/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Taegeuk Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+38%)
Mag. def. pwr. 222 (+19%)
Durability 74/83 (+3%)
Blocking rate 18 (+16%)
Phy. reinforce 255.9 (+19%)
Mag. reinforce 362.0 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Blade (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 909 ~ 1045 (+16%)
Mag. atk. pwr. 1320 ~ 1488 (+12%)
Durability 126/168 (+38%)
Attack rating 135 (+6%)
Critical 9 (+96%)
Phy. reinforce 169.4 % ~ 194.7 % (+6%)
Mag. reinforce 310.1 % ~ 349.6 % (+29%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Devildom Talisman

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46 (+0%)
Mag. def. pwr. 100 (+0%)
Durability 63/64 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 103.0 (+0%)
Mag. reinforce 219.0 (+0%)

Required level 65
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Vicious Taesarin Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 40 (+0%)
Mag. def. pwr. 85 (+0%)
Durability 60/60 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 102.0 (+0%)
Mag. reinforce 219.0 (+0%)

Required level 55
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Devildom Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42 (+0%)
Mag. def. pwr. 89 (+0%)
Durability 61/64 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 94.0 (+0%)
Mag. reinforce 200.0 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Vicious Taesarin Suit

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 56 (+0%)
Mag. def. pwr. 119 (+0%)
Durability 57/61 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 138.0 (+0%)
Mag. reinforce 294.0 (+0%)

Required level 57
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Vicious Taesarin Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 36 (+0%)
Mag. def. pwr. 78 (+0%)
Durability 59/60 (+0%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 95.0 (+0%)
Mag. reinforce 202.0 (+0%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Shelter Holyword Trousers

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 15 (+0%)
Mag. def. pwr. 31 (+0%)
Durability 45/50 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 58.0 (+0%)
Mag. reinforce 124.0 (+0%)

Required level 28
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Quartz Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 13.7 (+3%)
Mag. absorption 13.7 (+3%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Quartz Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 13.1 (+19%)
Mag. absorption 12.0 (+9%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 30.4 (+70%)
Mag. absorption 26.0 (+45%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 17.9 (+0%)
Mag. absorption 18.4 (+3%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

153

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED