ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MimZiiE

CURRENT LEVEL 109
Strength 128
Intellect 452
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 290,714,798
LAST LOGIN 22/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias M666

OFFLINE

No item equipped
Taeuljinin Spear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Spear
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1179 ~ 1404 (+6%)
Mag. atk. pwr. 2136 ~ 2610 (+12%)
Durability 178/80 (+3%)
Attack rating 121 (+3%)
Critical 13 (+96%)
Phy. reinforce 204.9 % ~ 243.9 % (+3%)
Mag. reinforce 514.9 % ~ 629.4 % (+51%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Attack rate 40% Increase
112
88
Leopard Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 163 (+22%)
Mag. def. pwr. 247 (+41%)
Durability 219/99 (+9%)
Parry rate 39 (+22%)
Phy. reinforce 277.4 (+29%)
Mag. reinforce 281.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Leopard Crown (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 172 (+0%)
Mag. def. pwr. 225 (+0%)
Durability 235/133 (+45%)
Parry rate 47 (+0%)
Phy. reinforce 374.0 (+38%)
Mag. reinforce 397.6 (+12%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Leopard Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+54%)
Mag. def. pwr. 192 (+22%)
Durability 227/120 (+32%)
Parry rate 37 (+6%)
Phy. reinforce 269.1 (+38%)
Mag. reinforce 353.3 (+38%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Leopard Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+22%)
Mag. def. pwr. 400 (+29%)
Durability 231/107 (+16%)
Parry rate 60 (+38%)
Phy. reinforce 397.9 (+9%)
Mag. reinforce 492.3 (+3%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Leopard Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 212 (+35%)
Mag. def. pwr. 266 (+29%)
Durability 240/124 (+35%)
Parry rate 44 (+74%)
Phy. reinforce 265.0 (+6%)
Mag. reinforce 408.8 (+25%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Leopard Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+12%)
Mag. def. pwr. 325 (+32%)
Durability 222/98 (+6%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 357.5 (+22%)
Mag. reinforce 444.3 (+16%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+0%)
Mag. absorption 27.3 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.4 (+19%)
Mag. absorption 23.7 (+3%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.2 (+41%)
Mag. absorption 29.2 (+41%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 24.6 (+19%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED