ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MigueIa

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,716,916
LAST LOGIN 23/07/2018
GUILD Fighting
Job Type Hunter
Job Alias Mi

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 4872 ~ 5955 (+41%)
Durability 221/91 (+16%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (2Time/times)
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+22%)
Mag. def. pwr. 212 (+9%)
Durability 76/78 (+6%)
Parry rate 39 (+48%)
Phy. reinforce 301.8 (+58%)
Mag. reinforce 414.1 (+29%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+12%)
Mag. def. pwr. 258 (+3%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 47 (+41%)
Phy. reinforce 288.0 (+19%)
Mag. reinforce 471.0 (+16%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 122 (+12%)
Mag. def. pwr. 214 (+22%)
Durability 90/108 (+48%)
Parry rate 37 (+3%)
Phy. reinforce 207.1 (+19%)
Mag. reinforce 449.7 (+54%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 241 (+12%)
Mag. def. pwr. 399 (+16%)
Durability 81/89 (+19%)
Parry rate 60 (+32%)
Phy. reinforce 334.8 (+3%)
Mag. reinforce 578.8 (+6%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 143 (+0%)
Mag. def. pwr. 346 (+51%)
Durability 105/135 (+83%)
Parry rate 44 (+3%)
Phy. reinforce 272.1 (+22%)
Mag. reinforce 385.2 (+3%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+0%)
Mag. def. pwr. 476 (+74%)
Durability 79/84 (+12%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 326.3 (+25%)
Mag. reinforce 661.4 (+51%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.6 (+12%)
Mag. absorption 28.9 (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.7 (+3%)
Mag. absorption 29.7 (+29%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.2 (+41%)
Mag. absorption 24.6 (+19%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED