ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MiYaBe

CURRENT LEVEL 67
Strength 126
Intellect 244
Stat points 0
next lvl 71.38%
Gold 28,261,575
LAST LOGIN 17/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Taegeuk Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 184 (+58%)
Mag. def. pwr. 217 (+16%)
Durability 80/88 (+9%)
Blocking rate 16 (+3%)
Phy. reinforce 262.3 (+22%)
Mag. reinforce 467.0 (+29%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
201
Devil Sword (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 994 ~ 1120 (+35%)
Mag. atk. pwr. 1529 ~ 1758 (+22%)
Durability 81/113 (+3%)
Attack rating 131 (+3%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 150.3 % ~ 169.4 % (+0%)
Mag. reinforce 255.7 % ~ 294.0 % (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
201
Jewel Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 75 (+19%)
Mag. def. pwr. 96 (+16%)
Durability 74/84 (+6%)
Parry rate 26 (+9%)
Phy. reinforce 183.5 (+38%)
Mag. reinforce 264.3 (+51%)

Required level 53
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jewel Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 86 (+6%)
Mag. def. pwr. 169 (+58%)
Durability 87/119 (+48%)
Parry rate 32 (+16%)
Phy. reinforce 211.3 (+25%)
Mag. reinforce 240.9 (+9%)

Required level 55
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jewel Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+19%)
Mag. def. pwr. 110 (+48%)
Durability 79/96 (+22%)
Parry rate 24 (+16%)
Phy. reinforce 159.7 (+32%)
Mag. reinforce 159.0 (+0%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jewel Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 123 (+9%)
Mag. def. pwr. 200 (+35%)
Durability 80/84 (+3%)
Parry rate 41 (+41%)
Phy. reinforce 299.6 (+32%)
Mag. reinforce 504.9 (+70%)

Required level 57
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jewel Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 108 (+45%)
Mag. def. pwr. 97 (+0%)
Durability 84/100 (+25%)
Parry rate 30 (+29%)
Phy. reinforce 190.3 (+22%)
Mag. reinforce 295.8 (+45%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jewel Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 123 (+38%)
Mag. def. pwr. 136 (+16%)
Durability 77/88 (+9%)
Parry rate 34 (+3%)
Phy. reinforce 211.1 (+16%)
Mag. reinforce 297.5 (+25%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Necklace (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 22.7 (+12%)
Mag. absorption 26.8 (+32%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 1% Reduce
Pearl Earring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 19.7 (+16%)
Mag. absorption 18.0 (+6%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
Coast Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 11.7 (+0%)
Mag. absorption 11.7 (+0%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Coast Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 11.7 (+0%)
Mag. absorption 11.7 (+0%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED