ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MiNi

CURRENT LEVEL 68
Strength 90
Intellect 279
Stat points 6
next lvl 36.87%
Gold 33,986,051
LAST LOGIN 11/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Elegant Staff (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+67%)
Mag. atk. pwr. 1582 ~ 1933 (+0%)
Durability 10/73 (+6%)
Attack rating 160 (+25%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)
Mag. reinforce 473.3 % ~ 578.5 % (+41%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 40% Increase
Crimson Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 51 (+25%)
Mag. def. pwr. 73 (+12%)
Durability 59/72 (+19%)
Parry rate 19 (+16%)
Phy. reinforce 113.7 (+16%)
Mag. reinforce 237.8 (+45%)

Required level 43
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Crimson Cabasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 77 (+45%)
Mag. def. pwr. 128 (+51%)
Durability 72/88 (+45%)
Parry rate 24 (+32%)
Phy. reinforce 126.7 (+3%)
Mag. reinforce 219.4 (+6%)

Required level 45
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Crimson Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 37 (+3%)
Mag. def. pwr. 73 (+25%)
Durability 53/67 (+12%)
Parry rate 18 (+16%)
Phy. reinforce 114.8 (+29%)
Mag. reinforce 157.9 (+6%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Arquebus Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 90 (+22%)
Mag. def. pwr. 118 (+0%)
Durability 55/62 (+0%)
Parry rate 31 (+6%)
Phy. reinforce 176.0 (+6%)
Mag. reinforce 457.6 (+64%)

Required level 47
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Crimson Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 65 (+35%)
Mag. def. pwr. 77 (+0%)
Durability 69/88 (+45%)
Parry rate 22 (+12%)
Phy. reinforce 142.5 (+25%)
Mag. reinforce 191.0 (+0%)

Required level 44
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Crimson Arquebus Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+16%)
Mag. def. pwr. 141 (+51%)
Durability 76/99 (+61%)
Parry rate 25 (+19%)
Phy. reinforce 187.5 (+41%)
Mag. reinforce 224.0 (+0%)

Required level 46
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jade Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 18.4 (+6%)
Mag. absorption 24.5 (+41%)

Required level 46
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jade Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 15.4 (+6%)
Mag. absorption 20.4 (+41%)

Required level 44
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jade Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 13.3 (+3%)
Mag. absorption 14.1 (+9%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jade Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 15.7 (+22%)
Mag. absorption 21.9 (+70%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED