ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Melon

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 216,492,230
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD LaVenDeR
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

Tiger Bone Shield (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+25%)
Mag. def. pwr. 471 (+16%)
Durability 171/98 (+6%)
Blocking rate 19 (+22%)
Phy. reinforce 543.6 (+51%)
Mag. reinforce 834.9 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Break Heaven Sword (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1867 ~ 2105 (+16%)
Mag. atk. pwr. 4327 ~ 4975 (+58%)
Durability 190/137 (+9%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 274.1 % ~ 309.0 % (+9%)
Mag. reinforce 479.2 % ~ 550.9 % (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Taesang Talisman (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+22%)
Mag. def. pwr. 352 (+3%)
Durability 69/87 (+9%)
Parry rate 45 (+16%)
Phy. reinforce 233.8 (+3%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Taesang Hood (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 212 (+6%)
Mag. def. pwr. 439 (+3%)
Durability 70/95 (+19%)
Parry rate 52 (+19%)
Phy. reinforce 306.3 (+9%)
Mag. reinforce 600.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Taesang Wristlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 162 (+9%)
Mag. def. pwr. 336 (+6%)
Durability 70/112 (+41%)
Parry rate 42 (+25%)
Phy. reinforce 278.5 (+32%)
Mag. reinforce 522.0 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Taesang Suit (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 333 (+25%)
Mag. def. pwr. 568 (+0%)
Durability 80/148 (+83%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 815.8 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Taesang Shoes (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+6%)
Mag. def. pwr. 413 (+3%)
Durability 75/103 (+29%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 331.3 (+25%)
Mag. reinforce 728.9 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Taesang Trousers (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 218 (+0%)
Mag. def. pwr. 520 (+12%)
Durability 73/93 (+16%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 459.0 (+51%)
Mag. reinforce 790.6 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 38.4 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+32%)
Mag. absorption 39.7 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.8 (+58%)
Mag. absorption 34.7 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED