ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Melody

CURRENT LEVEL 100
Strength 404
Intellect 131
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 272,595,973
LAST LOGIN 12/08/2018
GUILD Alpha
Job Type Thief
Job Alias Wei_Wei

OFFLINE

Arrow(9351)
Ye's Divine Bow (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2296 ~ 2814 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3674 ~ 4502 (+41%)
Durability 141/101 (+6%)
Attack rating 191 (+61%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 358.7 % ~ 439.6 % (+41%)
Mag. reinforce 614.6 % ~ 753.2 % (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
221
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Int 3 Increase
Witacheon Shell (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+41%)
Mag. def. pwr. 481 (+61%)
Durability 173/160 (+80%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Witacheon Coronet (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+41%)
Mag. def. pwr. 526 (+41%)
Durability 147/134 (+51%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 439.9 (+41%)
Mag. reinforce 792.8 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Witacheon Glove (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+41%)
Mag. def. pwr. 383 (+38%)
Durability 186/97 (+9%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 339.3 (+45%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Witacheon Lamellar (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 417 (+41%)
Mag. def. pwr. 785 (+58%)
Durability 201/120 (+35%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 622.1 (+51%)
Mag. reinforce 1,115.7 (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
ZombieHour 200% Reduce
Witacheon Boots (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+41%)
Mag. def. pwr. 495 (+41%)
Durability 149/94 (+6%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Witacheon Tasset (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 389 (+61%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 189/89 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 542.6 (+61%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Tiger's Eye Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Tiger's Eye Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 42.3 (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Durability 50% Increase
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Str 25 Increase
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Str 25 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED