ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Melody

CURRENT LEVEL 92
Strength 369
Intellect 123
Stat points 3
next lvl 87.15%
Gold 273,912,058
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD LaVenDeR
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(7098)
Sinnok's Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1424 ~ 1745 (+32%)
Mag. atk. pwr. 2053 ~ 2516 (+19%)
Durability 33/91 (+3%)
Attack rating 125 (+6%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 210.2 % ~ 257.6 % (+9%)
Mag. reinforce 327.0 % ~ 400.7 % (+6%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+35%)
Mag. def. pwr. 347 (+70%)
Durability 78/92 (+12%)
Parry rate 39 (+29%)
Phy. reinforce 351.0 (+80%)
Mag. reinforce 485.4 (+48%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 191 (+22%)
Mag. def. pwr. 416 (+58%)
Durability 80/115 (+38%)
Parry rate 47 (+12%)
Phy. reinforce 260.8 (+6%)
Mag. reinforce 654.1 (+58%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 113 (+3%)
Mag. def. pwr. 237 (+29%)
Durability 80/112 (+35%)
Parry rate 37 (+3%)
Phy. reinforce 206.5 (+16%)
Mag. reinforce 432.1 (+45%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Deva Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 178 (+19%)
Mag. def. pwr. 292 (+16%)
Durability 70/84 (+6%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 421.8 (+61%)
Mag. reinforce 509.2 (+16%)

Required level 69
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+9%)
Mag. def. pwr. 269 (+12%)
Durability 78/92 (+12%)
Parry rate 44 (+32%)
Phy. reinforce 292.8 (+29%)
Mag. reinforce 504.2 (+32%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Girin Horn Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 225 (+32%)
Mag. def. pwr. 350 (+22%)
Durability 80/102 (+22%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 308.6 (+16%)
Mag. reinforce 590.0 (+32%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 37.7 (+38%)
Mag. absorption 39.6 (+45%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 35.4 (+54%)
Mag. absorption 31.7 (+38%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 27.3 (+32%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

122

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED