ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Mamiya

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 523,344,401
LAST LOGIN 14/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Hunter
Job Alias DE_Mamiya

OFFLINE

Guardian Aegis (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 327 (+29%)
Mag. def. pwr. 536 (+32%)
Durability 100/90 (+9%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 441.3 (+25%)
Mag. reinforce 870.1 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Critical 35
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 60% Increase
Ethereal Cane (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4320 ~ 5280 (+25%)
Durability 92/109 (+38%)
Attack rating 141 (+19%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)
Mag. reinforce 578.6 % ~ 707.2 % (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Valor Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+9%)
Mag. def. pwr. 347 (+22%)
Durability 7/86 (+9%)
Parry rate 45 (+70%)
Phy. reinforce 308.8 (+25%)
Mag. reinforce 482.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 10% Increase
Valor Morion (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 342 (+54%)
Mag. def. pwr. 355 (+0%)
Durability 26/96 (+22%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 382.5 (+25%)
Mag. reinforce 576.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
HP 600 Increase
Parry rate 20% Increase
MP 150 Increase
Valor Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+45%)
Mag. def. pwr. 399 (+51%)
Durability 44/119 (+51%)
Parry rate 42 (+16%)
Phy. reinforce 230.0 (+0%)
Mag. reinforce 459.3 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 30% Increase
Valor Composite Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 447 (+51%)
Mag. def. pwr. 625 (+32%)
Durability 20/92 (+16%)
Parry rate 65 (+16%)
Phy. reinforce 597.9 (+48%)
Mag. reinforce 1,154.3 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 88 Increase
Parry rate 20% Increase
MP 88 Increase
Valor Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 485 (+45%)
Durability 21/83 (+6%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 481.0 (+67%)
Mag. reinforce 793.8 (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 30% Increase
Valor Composite Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+25%)
Mag. def. pwr. 484 (+25%)
Durability 28/80 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 350.9 (+6%)
Mag. reinforce 622.7 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 88 Increase
Parry rate 40% Increase
MP 250 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.4 (+12%)
Mag. absorption 40.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 35.5 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.8 (+54%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
221

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED