ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Mamiya

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 105,338,317
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

Demonic Skin (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+32%)
Mag. def. pwr. 364 (+35%)
Durability 33/101 (+32%)
Blocking rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 423.4 (+58%)
Mag. reinforce 496.5 (+16%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ancient Legacy (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+35%)
Mag. atk. pwr. 3616 ~ 4420 (+58%)
Durability 72/77 (+6%)
Attack rating 174 (+48%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)
Mag. reinforce 438.5 % ~ 535.9 % (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+35%)
Mag. def. pwr. 212 (+9%)
Durability 39/104 (+41%)
Parry rate 39 (+3%)
Phy. reinforce 213.9 (+12%)
Mag. reinforce 330.6 (+3%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 241 (+54%)
Mag. def. pwr. 281 (+12%)
Durability 32/77 (+3%)
Parry rate 47 (+16%)
Phy. reinforce 242.0 (+0%)
Mag. reinforce 454.7 (+12%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+35%)
Mag. def. pwr. 236 (+35%)
Durability 45/94 (+29%)
Parry rate 37 (+19%)
Phy. reinforce 189.7 (+9%)
Mag. reinforce 292.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+19%)
Mag. def. pwr. 375 (+9%)
Durability 26/77 (+3%)
Parry rate 60 (+22%)
Phy. reinforce 325.0 (+0%)
Mag. reinforce 578.8 (+6%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+19%)
Mag. def. pwr. 272 (+19%)
Durability 39/88 (+19%)
Parry rate 44 (+6%)
Phy. reinforce 336.7 (+51%)
Mag. reinforce 456.3 (+22%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+6%)
Mag. def. pwr. 405 (+48%)
Durability 34/75 (+0%)
Parry rate 50 (+48%)
Phy. reinforce 302.8 (+16%)
Mag. reinforce 464.3 (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 45.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.9 (+48%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED