ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Maimhon

CURRENT LEVEL 94
Strength 392
Intellect 113
Stat points 0
next lvl 28.53%
Gold 219,574,574
LAST LOGIN 07/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias B1B2

OFFLINE

No item equipped
Poison Horn Spear (+15)

Seal of Sun
Sort of item: Spear
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1680 ~ 2000 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2880 ~ 3520 (+0%)
Durability 84/84 (+0%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 7 (+0%)
Phy. reinforce 262.5 % ~ 312.5 % (+0%)
Mag. reinforce 449.9 % ~ 549.9 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (1Time/times)
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Cloth Boots

Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 0/44 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 57.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cloth Tasset

Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 0/44 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 38.0 (+0%)
Mag. reinforce 64.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED