ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Macus

CURRENT LEVEL 76
Strength 319
Intellect 96
Stat points 0
next lvl 91.23%
Gold 28,252,567
LAST LOGIN 12/06/2018
GUILD Kehee
Job Type Hunter
Job Alias Macaius

OFFLINE

Wing Gleam (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+38%)
Mag. def. pwr. 209 (+12%)
Durability 30/80 (+12%)
Blocking rate 19 (+19%)
Phy. reinforce 211.0 (+0%)
Mag. reinforce 392.1 (+16%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Imperial Sword (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 709 ~ 867 (+6%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Durability 81/86 (+12%)
Attack rating 147 (+9%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 223.3 % ~ 273.0 % (+35%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+54%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 113 (+22%)
Mag. def. pwr. 121 (+0%)
Durability 58/109 (+35%)
Parry rate 32 (+29%)
Phy. reinforce 166.0 (+0%)
Mag. reinforce 314.7 (+45%)

Required level 65
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Great Helm (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 130 (+9%)
Mag. def. pwr. 166 (+6%)
Durability 51/91 (+12%)
Parry rate 39 (+38%)
Phy. reinforce 256.2 (+22%)
Mag. reinforce 378.1 (+38%)

Required level 67
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 112 (+35%)
Mag. def. pwr. 151 (+38%)
Durability 74/128 (+61%)
Parry rate 30 (+9%)
Phy. reinforce 151.0 (+0%)
Mag. reinforce 229.7 (+16%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Cuirass Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 292 (+35%)
Durability 59/82 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 462.5 (+64%)
Mag. reinforce 428.0 (+16%)

Required level 69
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 136 (+25%)
Mag. def. pwr. 152 (+6%)
Durability 58/88 (+9%)
Parry rate 37 (+9%)
Phy. reinforce 223.9 (+16%)
Mag. reinforce 326.4 (+29%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Cuirass Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 169 (+29%)
Mag. def. pwr. 214 (+25%)
Durability 53/82 (+0%)
Parry rate 42 (+32%)
Phy. reinforce 239.6 (+6%)
Mag. reinforce 322.6 (+9%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 29.7 (+25%)
Mag. absorption 32.8 (+38%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 33.4 (+67%)
Mag. absorption 23.2 (+16%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 26.5 (+48%)
Mag. absorption 19.5 (+9%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 23.1 (+29%)
Mag. absorption 17.9 (+0%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED