ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MESSI

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 39,282,073
LAST LOGIN 17/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias messl

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 310 (+22%)
Mag. def. pwr. 496 (+22%)
Durability 101/128 (+38%)
Blocking rate 28 (+77%)
Phy. reinforce 464.4 (+29%)
Mag. reinforce 605.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Break Heaven Sword (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3010 ~ 3394 (+87%)
Mag. atk. pwr. 3861 ~ 4440 (+41%)
Durability 129/141 (+12%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 364.7 % ~ 411.1 % (+45%)
Mag. reinforce 603.3 % ~ 693.6 % (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Black Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+0%)
Mag. def. pwr. 279 (+9%)
Durability 97/99 (+3%)
Parry rate 45 (+38%)
Phy. reinforce 358.6 (+29%)
Mag. reinforce 490.1 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Crown (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+0%)
Mag. def. pwr. 534 (+67%)
Durability 98/100 (+3%)
Parry rate 52 (+38%)
Phy. reinforce 375.0 (+9%)
Mag. reinforce 463.5 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+3%)
Mag. def. pwr. 290 (+22%)
Durability 96/99 (+3%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 299.3 (+16%)
Mag. reinforce 488.7 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+32%)
Mag. def. pwr. 550 (+29%)
Durability 100/113 (+16%)
Parry rate 65 (+29%)
Phy. reinforce 467.6 (+3%)
Mag. reinforce 766.3 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 230 (+0%)
Mag. def. pwr. 301 (+0%)
Durability 101/119 (+22%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 333.7 (+3%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+45%)
Mag. def. pwr. 348 (+0%)
Durability 99/103 (+6%)
Parry rate 55 (+48%)
Phy. reinforce 452.6 (+22%)
Mag. reinforce 656.1 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.9 (+48%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED