ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MAXIMUS

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 634,594,381
LAST LOGIN 17/12/2018
GUILD Extremist
Job Type Thief
Job Alias llllMllll

OFFLINE

No item equipped
Neptiaras (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 7178 ~ 8773 (+80%)
Durability 52/81 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,116.4 % ~ 1,364.4 % (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
72
78
102
114
Overlord Alette (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+80%)
Mag. def. pwr. 471 (+61%)
Durability 179/79 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Morion (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 659 (+80%)
Durability 190/80 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 845.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Overlord Glove (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 437 (+61%)
Durability 182/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 376.7 (+61%)
Mag. reinforce 634.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Mail (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 877 (+80%)
Durability 171/80 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 663.3 (+61%)
Mag. reinforce 1,115.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
150
162
198
204
90
Overlord Boots (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+80%)
Mag. def. pwr. 620 (+80%)
Durability 183/80 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 473.3 (+61%)
Mag. reinforce 889.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
198
204
90
Overlord Tasset (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 717 (+80%)
Durability 184/80 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 606.6 (+80%)
Mag. reinforce 912.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Platelight Necklace (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Platelight Earring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 48.2 (+100%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED