ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MARMON

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,453,118
LAST LOGIN 21/10/2018
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias FC_B

OFFLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 442 (+74%)
Mag. def. pwr. 406 (+0%)
Durability 84/87 (+6%)
Blocking rate 27 (+70%)
Phy. reinforce 466.0 (+32%)
Mag. reinforce 943.6 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Ethereal Cane (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+67%)
Mag. atk. pwr. 3870 ~ 4730 (+12%)
Durability 90/101 (+29%)
Attack rating 191 (+61%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+54%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 37.1 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (47Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 33.0 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Electric shockHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
Attack rate 22% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

215

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED