ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MARMON

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 10,238,134
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD AVENGERS
Job Type Thief
Job Alias Jone500

OFFLINE

Guardian Aegis (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+12%)
Mag. def. pwr. 443 (+9%)
Durability 78/83 (+0%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 441.3 (+25%)
Mag. reinforce 615.9 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Ancient Legacy (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 2289 ~ 2798 (+0%)
Durability 78/84 (+16%)
Attack rating 128 (+9%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+12%)
Mag. reinforce 438.5 % ~ 535.9 % (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 152 (+25%)
Mag. def. pwr. 218 (+12%)
Durability 69/80 (+9%)
Parry rate 39 (+12%)
Phy. reinforce 191.0 (+0%)
Mag. reinforce 321.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 30% Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+3%)
Mag. def. pwr. 251 (+0%)
Durability 91/125 (+67%)
Parry rate 47 (+22%)
Phy. reinforce 242.0 (+0%)
Mag. reinforce 418.2 (+3%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
MP 30 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 175 (+0%)
Durability 82/100 (+38%)
Parry rate 37 (+45%)
Phy. reinforce 229.7 (+32%)
Mag. reinforce 394.2 (+35%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+16%)
Mag. def. pwr. 344 (+0%)
Durability 79/91 (+22%)
Parry rate 60 (+22%)
Phy. reinforce 490.8 (+51%)
Mag. reinforce 611.5 (+12%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
MP 30 Increase
HP 250 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 160 (+12%)
Mag. def. pwr. 279 (+22%)
Durability 72/78 (+6%)
Parry rate 44 (+22%)
Phy. reinforce 307.7 (+38%)
Mag. reinforce 542.3 (+45%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 203 (+19%)
Mag. def. pwr. 361 (+32%)
Durability 79/103 (+38%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 268.8 (+3%)
Mag. reinforce 438.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 20% Increase
MP 70 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.9 (+6%)
Mag. absorption 27.3 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
190
166
178
184
172
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.4 (+45%)
Mag. absorption 28.8 (+25%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
190
172
178
166
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.3 (+22%)
Mag. absorption 28.6 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
190
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.2 (+41%)
Mag. absorption 25.9 (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
190
172

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED