ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MARMON

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,458,118
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias FC_B

OFFLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 442 (+74%)
Mag. def. pwr. 406 (+0%)
Durability 84/87 (+6%)
Blocking rate 27 (+70%)
Phy. reinforce 466.0 (+32%)
Mag. reinforce 943.6 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Ethereal Cane (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+67%)
Mag. atk. pwr. 3870 ~ 4730 (+12%)
Durability 90/101 (+29%)
Attack rating 191 (+61%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+54%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Red Thunder Alette (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Durability 166/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Red Thunder Morion (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 166/79 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
MP 850 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Red Thunder Glove (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 118/79 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Red Thunder Mail (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 114/80 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
MP 850 Increase
ZombieHour 190% Reduce
Int 6 Increase
HP 850 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Red Thunder Boots (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 179/79 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Red Thunder Tasset (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 172/80 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 4 Increase
HP 850 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 37.1 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (47Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 33.0 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Electric shockHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
Attack rate 22% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

192

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED