ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

MACALOS

CURRENT LEVEL 119
Strength 141
Intellect 489
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 319,246,387
LAST LOGIN 18/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias BBBB8BB

OFFLINE

No item equipped
Lyra Arcane Hazard (+10)

Sort of item: Two handed staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Mag. atk. pwr. 8041 ~ 9829 (+61%)
Durability 102/94 (+12%)
Attack rating 230 (+80%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 1,170.0 % ~ 1,429.8 % (+61%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
115
73
79
103
91
Goat Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 342 (+41%)
Mag. def. pwr. 547 (+41%)
Durability 167/83 (+0%)
Parry rate 48 (+41%)
Phy. reinforce 434.3 (+41%)
Mag. reinforce 729.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
90
72
78
138
Goat Morion (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 488 (+61%)
Mag. def. pwr. 683 (+41%)
Durability 155/83 (+0%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 537.2 (+41%)
Mag. reinforce 902.4 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
150
90
138
162
Kefta Glove (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 151/79 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 376.7 (+61%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
138
78
90
Goat Plate Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 649 (+61%)
Mag. def. pwr. 1 (+61%)
Durability 170/84 (+0%)
Parry rate 69 (+41%)
Phy. reinforce 709.2 (+41%)
Mag. reinforce 1,191.5 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
90
150
72
78
138
162
Ophiuchus Angel Boots (+7)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 434 (+61%)
Mag. def. pwr. 695 (+61%)
Durability 202/98 (+19%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 486.5 (+41%)
Mag. reinforce 816.4 (+41%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
91
139
73
79
Goat Plate Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 531 (+61%)
Mag. def. pwr. 744 (+41%)
Durability 140/84 (+0%)
Parry rate 59 (+41%)
Phy. reinforce 661.7 (+61%)
Mag. reinforce 974.3 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
72
78
90
138
150
162
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 54.6 (+61%)
Mag. absorption 54.6 (+61%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
192
186
180
174
168
78
72
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 52.2 (+80%)
Mag. absorption 46.7 (+61%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
186
174
168
180
192
72
78
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
186
174
168
180
192
72
78
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
192
180
168
174
186

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED