ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

LuciAnoS

CURRENT LEVEL 114
Strength 133
Intellect 469
Stat points 3
next lvl 0.00%
Gold 140,878,977
LAST LOGIN 19/01/2019
GUILD Goodboyyy
Job Type Thief
Job Alias ExJR

OFFLINE

Splinter Blade Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+0%)
Mag. def. pwr. 555 (+0%)
Durability 57/87 (+0%)
Blocking rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 439.0 (+0%)
Mag. reinforce 703.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
Ghost Sword (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2200 ~ 2480 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3744 ~ 4303 (+0%)
Durability 45/129 (+0%)
Attack rating 126 (+0%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 381.5 % ~ 429.9 % (+22%)
Mag. reinforce 532.1 % ~ 611.6 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
102
114
Overlord Shell (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 553 (+80%)
Durability 205/89 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 462.6 (+80%)
Mag. reinforce 777.6 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
198
204
Overlord Headgear (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 411 (+80%)
Mag. def. pwr. 618 (+61%)
Durability 119/89 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 513.6 (+61%)
Mag. reinforce 963.0 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
162
138
90
78
150
198
204
Overlord Bracer (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 459 (+61%)
Durability 200/89 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 384.8 (+61%)
Mag. reinforce 721.8 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
198
204
Overlord Lamellar (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 548 (+80%)
Mag. def. pwr. 824 (+61%)
Durability 197/90 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 757.8 (+80%)
Mag. reinforce 1,272.6 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

162
78
72
138
90
150
198
204
Overlord Boots (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 582 (+61%)
Durability 127/89 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 483.0 (+61%)
Mag. reinforce 907.2 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
198
204
Overlord Tasset (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 448 (+80%)
Mag. def. pwr. 674 (+61%)
Durability 61/90 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 553.8 (+61%)
Mag. reinforce 1,040.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
138
162
90
78
150
198
204
Nektid Necklace (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
168
192
186
78
180
174
198
Nektid Erarring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
192
186
180
168
78
174
198
Nektid Ring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
180
186
168
174
192
198
Nektid Ring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
180
192
186
174

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

146

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED