ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

LuciAnoS

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 123,597,810
LAST LOGIN 18/11/2018
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias OoLuciAnoSoO

ONLINE

Sedon (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 498 (+80%)
Mag. def. pwr. 713 (+61%)
Durability 206/94 (+0%)
Blocking rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 615.0 (+61%)
Mag. reinforce 1,035.2 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
90
126
78
204
198
210
Break Heaven Sword (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1964 ~ 2214 (+22%)
Mag. atk. pwr. 3861 ~ 4440 (+41%)
Durability 338/146 (+16%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 354.6 % ~ 399.7 % (+41%)
Mag. reinforce 522.0 % ~ 600.1 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Critical 100
Durability 160% Increase
Attack rate 30% Increase
Overlord Shell (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 375 (+22%)
Durability 115/89 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 313.5 (+22%)
Mag. reinforce 527.0 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
Overlord Headgear (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 469 (+22%)
Durability 195/89 (+0%)
Parry rate 53 (+22%)
Phy. reinforce 389.2 (+22%)
Mag. reinforce 652.7 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
162
138
90
78
150
198
204
210
White Girin Horn Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 116 (+0%)
Durability 76/76 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 132.0 (+0%)
Mag. reinforce 222.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Overlord Lamellar (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 624 (+22%)
Durability 270/90 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 513.6 (+22%)
Mag. reinforce 1,138.3 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

162
78
72
138
90
150
204
198
Drako War God Footgear

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+0%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 330.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Overlord Tasset (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 674 (+61%)
Durability 144/90 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 815.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
138
162
90
78
150
204
210
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.4 (+38%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 3% Reduce
Electric shockHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 38.9 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Attack rate 25% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

228

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED