ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

LnwAzuS

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 693,593,048
LAST LOGIN 03/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias AzuS

OFFLINE

No item equipped
Kectalron (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2492 ~ 3046 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 137/137 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 387.6 % ~ 473.8 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED