ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

LiveOnTv____

CURRENT LEVEL 89
Strength 108
Intellect 372
Stat points 0
next lvl 80.94%
Gold 10,333,467
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Scale Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+25%)
Mag. def. pwr. 348 (+29%)
Durability 87/87 (+0%)
Blocking rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 281.2 (+3%)
Mag. reinforce 780.3 (+70%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Precious Sword (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1300 ~ 1466 (+22%)
Mag. atk. pwr. 2031 ~ 2336 (+12%)
Durability 118/118 (+0%)
Attack rating 125 (+6%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 190.6 % ~ 214.8 % (+0%)
Mag. reinforce 334.0 % ~ 384.0 % (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
112
196
202
Leopard Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 137 (+3%)
Mag. def. pwr. 282 (+61%)
Durability 99/125 (+38%)
Parry rate 39 (+32%)
Phy. reinforce 290.3 (+35%)
Mag. reinforce 469.3 (+67%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Crown (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+6%)
Mag. def. pwr. 225 (+0%)
Durability 98/118 (+29%)
Parry rate 47 (+12%)
Phy. reinforce 271.0 (+0%)
Mag. reinforce 560.9 (+58%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 135 (+12%)
Mag. def. pwr. 167 (+6%)
Durability 96/117 (+29%)
Parry rate 37 (+29%)
Phy. reinforce 232.1 (+19%)
Mag. reinforce 279.0 (+9%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+6%)
Mag. def. pwr. 378 (+22%)
Durability 95/104 (+12%)
Parry rate 60 (+25%)
Phy. reinforce 470.9 (+29%)
Mag. reinforce 478.0 (+0%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+58%)
Mag. def. pwr. 231 (+12%)
Durability 93/103 (+12%)
Parry rate 44 (+0%)
Phy. reinforce 322.5 (+29%)
Mag. reinforce 451.3 (+38%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+9%)
Mag. def. pwr. 246 (+0%)
Durability 94/101 (+9%)
Parry rate 50 (+58%)
Phy. reinforce 366.3 (+25%)
Mag. reinforce 589.8 (+54%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 45.6 (+67%)
Mag. absorption 35.2 (+29%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.4 (+19%)
Mag. absorption 28.8 (+25%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 23.2 (+12%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.2 (+12%)
Mag. absorption 29.2 (+41%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED