ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Like_Me_

CURRENT LEVEL 91
Strength 380
Intellect 110
Stat points 0
next lvl 59.37%
Gold 0
LAST LOGIN 05/07/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias Noob

OFFLINE

No item equipped
Immortal Edge (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Dagger
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2160 ~ 2640 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Durability 153/172 (+29%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 351.1 % ~ 429.1 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Gale Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+45%)
Mag. def. pwr. 206 (+6%)
Durability 75/76 (+3%)
Parry rate 39 (+6%)
Phy. reinforce 202.5 (+6%)
Mag. reinforce 372.4 (+16%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+3%)
Mag. def. pwr. 266 (+6%)
Durability 77/81 (+9%)
Parry rate 47 (+25%)
Phy. reinforce 280.7 (+16%)
Mag. reinforce 454.7 (+12%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 254 (+45%)
Durability 88/102 (+41%)
Parry rate 37 (+9%)
Phy. reinforce 224.5 (+29%)
Mag. reinforce 338.7 (+16%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+3%)
Mag. def. pwr. 354 (+3%)
Durability 85/96 (+29%)
Parry rate 60 (+9%)
Phy. reinforce 334.8 (+3%)
Mag. reinforce 737.1 (+35%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 151 (+6%)
Mag. def. pwr. 236 (+3%)
Durability 77/80 (+9%)
Parry rate 44 (+16%)
Phy. reinforce 229.7 (+3%)
Mag. reinforce 467.5 (+25%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 208 (+22%)
Mag. def. pwr. 317 (+16%)
Durability 77/79 (+6%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 302.8 (+16%)
Mag. reinforce 477.4 (+9%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.9 (+6%)
Mag. absorption 29.8 (+9%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 32.4 (+41%)
Mag. absorption 30.4 (+32%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 30.6 (+48%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.9 (+35%)
Mag. absorption 32.7 (+58%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED