ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

LighTNing

CURRENT LEVEL 97
Strength 116
Intellect 380
Stat points 24
next lvl 98.28%
Gold 4,562,921,532
LAST LOGIN 07/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 376 (+48%)
Mag. def. pwr. 471 (+16%)
Durability 23/101 (+9%)
Blocking rate 16 (+6%)
Phy. reinforce 486.0 (+35%)
Mag. reinforce 780.5 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Break Heaven Sword (+14)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1610 ~ 1815 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2739 ~ 3149 (+0%)
Durability 1/126 (+0%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 251.5 % ~ 283.5 % (+0%)
Mag. reinforce 427.9 % ~ 491.9 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Shaman Talisman (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+35%)
Mag. def. pwr. 285 (+22%)
Durability 0/115 (+54%)
Parry rate 39 (+6%)
Phy. reinforce 227.0 (+29%)
Mag. reinforce 374.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Hat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+48%)
Mag. def. pwr. 388 (+29%)
Durability 0/115 (+54%)
Parry rate 47 (+22%)
Phy. reinforce 235.3 (+6%)
Mag. reinforce 515.6 (+9%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Wristlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+64%)
Mag. def. pwr. 210 (+0%)
Durability 0/95 (+29%)
Parry rate 37 (+6%)
Phy. reinforce 160.0 (+0%)
Mag. reinforce 426.3 (+25%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Suit (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+22%)
Mag. def. pwr. 570 (+38%)
Durability 0/98 (+29%)
Parry rate 60 (+19%)
Phy. reinforce 433.6 (+45%)
Mag. reinforce 1,063.8 (+67%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Shoes (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+80%)
Mag. def. pwr. 363 (+32%)
Durability 0/99 (+32%)
Parry rate 44 (+16%)
Phy. reinforce 237.8 (+16%)
Mag. reinforce 590.0 (+35%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+51%)
Mag. def. pwr. 390 (+19%)
Durability 0/85 (+12%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 254.4 (+6%)
Mag. reinforce 741.0 (+45%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+0%)
Mag. absorption 39.6 (+45%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.3 (+58%)
Mag. absorption 23.7 (+3%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 27.3 (+32%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+32%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED