ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Leonis

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 11,240,765
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Thief
Job Alias V_V

OFFLINE

Guardian Aegis (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 383 (+51%)
Mag. def. pwr. 406 (+0%)
Durability 244/107 (+29%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 455.4 (+29%)
Mag. reinforce 672.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Critical 3
Ethereal Cane (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Mag. atk. pwr. 4008 ~ 4899 (+16%)
Durability 84/88 (+12%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+70%)
Mag. reinforce 685.3 % ~ 837.7 % (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Ox Polldron (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+16%)
Mag. def. pwr. 353 (+38%)
Durability 227/136 (+48%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 383.5 (+41%)
Mag. reinforce 398.7 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 40% Increase
Ox Armet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+12%)
Mag. def. pwr. 451 (+41%)
Durability 297/138 (+51%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 444.8 (+32%)
Mag. reinforce 582.1 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Ox Gauntlet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+25%)
Mag. def. pwr. 237 (+0%)
Durability 184/92 (+0%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 275.8 (+9%)
Mag. reinforce 340.9 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Ox Composite Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 377 (+16%)
Mag. def. pwr. 477 (+12%)
Durability 194/101 (+9%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 556.3 (+25%)
Mag. reinforce 651.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ox Greave (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 267 (+16%)
Mag. def. pwr. 349 (+16%)
Durability 204/112 (+22%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 469.2 (+48%)
Mag. reinforce 518.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 10% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Ox Composite Poleyn (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 343 (+29%)
Mag. def. pwr. 436 (+25%)
Durability 230/137 (+48%)
Parry rate 55 (+16%)
Phy. reinforce 469.6 (+29%)
Mag. reinforce 518.8 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 49.4 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 42.3 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Steady (47Time/times)
Durability 47% Increase
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Str 21 Increase
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.5 (+61%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED