ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Leon

CURRENT LEVEL 42
Strength 61
Intellect 61
Stat points 123
next lvl 98.38%
Gold 26,077,126
LAST LOGIN 10/08/2018
GUILD GOD7
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(250)
Copper Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 87 ~ 105 (+51%)
Mag. atk. pwr. 115 ~ 138 (+25%)
Durability 59/76 (+41%)
Attack rating 71 (+41%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 54.9 % ~ 68.3 % (+25%)
Mag. reinforce 85.8 % ~ 106.5 % (+22%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Cotton Suit

Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/39 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 89.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Shoes

Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 30.0 (+0%)
Mag. reinforce 65.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cotton Trousers

Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/39 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 73.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED