ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Leafa

CURRENT LEVEL 110
Strength 454
Intellect 131
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 98,642,220
LAST LOGIN 18/12/2018
GUILD l_PLATINUM_l
Job Type Thief
Job Alias lll2lll

ONLINE

No item equipped
Sprite (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Harp
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+0%)
Durability 216/72 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 596.1 % ~ 728.6 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
Drako War God Pauldron (+8)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+61%)
Mag. def. pwr. 321 (+22%)
Durability 201/92 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 392.0 (+41%)
Mag. reinforce 442.9 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
72
78
138
90
Asus Light Armet (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 464 (+41%)
Durability 279/93 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 619.2 (+80%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
72
78
138
150
162
90
Asus Light Gauntlet (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 301 (+61%)
Mag. def. pwr. 345 (+41%)
Durability 276/92 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 363.8 (+41%)
Mag. reinforce 606.6 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
72
78
138
90
Ox Composite Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 449 (+38%)
Mag. def. pwr. 452 (+6%)
Durability 243/152 (+64%)
Parry rate 65 (+19%)
Phy. reinforce 614.1 (+38%)
Mag. reinforce 651.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Drako War God Greave (+8)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+41%)
Mag. def. pwr. 378 (+22%)
Durability 279/93 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 395.3 (+22%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
72
78
138
90
Red Lightening Poleyn (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 241/93 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 5 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
MP 850 Increase
HP 600 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.5 (+32%)
Mag. absorption 40.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 32.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED