ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

LEGEND

CURRENT LEVEL 111
Strength 460
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,196,033,366
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD ll_TIGER_ll
Job Type Trader
Job Alias ewqww

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Two handed sword
Degree: 2 degrees


Phy. atk. pwr. 60 ~ 73 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 43/43 (+0%)
Attack rating 46 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 56.8 % ~ 69.4 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 8
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
Drako War God Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+6%)
Mag. def. pwr. 311 (+32%)
Durability 80/83 (+9%)
Parry rate 41 (+29%)
Phy. reinforce 265.0 (+25%)
Mag. reinforce 423.6 (+19%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED