ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

L1veOnTv____

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 16,596,063
LAST LOGIN 12/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Hunter
Job Alias DE__Es___Nat

OFFLINE

Guardian Aegis (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 221/87 (+6%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 497.7 (+41%)
Mag. reinforce 615.9 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Critical 100
Ethereal Cane (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+35%)
Mag. atk. pwr. 4458 ~ 5448 (+29%)
Durability 94/109 (+38%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)
Mag. reinforce 578.6 % ~ 707.2 % (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+12%)
Mag. def. pwr. 466 (+64%)
Durability 91/81 (+3%)
Parry rate 45 (+6%)
Phy. reinforce 254.4 (+3%)
Mag. reinforce 507.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 20% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Coronet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+19%)
Mag. def. pwr. 377 (+6%)
Durability 243/109 (+38%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 382.5 (+25%)
Mag. reinforce 726.2 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+12%)
Mag. def. pwr. 272 (+3%)
Durability 155/79 (+0%)
Parry rate 42 (+0%)
Phy. reinforce 324.3 (+41%)
Mag. reinforce 386.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 370 (+25%)
Mag. def. pwr. 625 (+32%)
Durability 208/80 (+0%)
Parry rate 65 (+25%)
Phy. reinforce 480.8 (+19%)
Mag. reinforce 699.4 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Durability 160% Increase
ZombieHour 170% Reduce
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Valor Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 398 (+19%)
Durability 189/111 (+41%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 397.4 (+38%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+3%)
Mag. def. pwr. 387 (+0%)
Durability 212/87 (+9%)
Parry rate 55 (+35%)
Phy. reinforce 413.8 (+25%)
Mag. reinforce 645.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Durability 160% Increase
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.4 (+12%)
Mag. absorption 34.4 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED