ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

L1veOnTv____

CURRENT LEVEL 93
Strength 112
Intellect 388
Stat points 0
next lvl 45.97%
Gold 9,057,182
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Hunter
Job Alias lilililiilil

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 87/96 (+22%)
Attack rating 148 (+25%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)
Mag. reinforce 792.0 % ~ 968.1 % (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 129 (+6%)
Mag. def. pwr. 237 (+22%)
Durability 90/107 (+45%)
Parry rate 39 (+3%)
Phy. reinforce 294.1 (+54%)
Mag. reinforce 433.4 (+35%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 182 (+16%)
Mag. def. pwr. 371 (+48%)
Durability 86/99 (+32%)
Parry rate 47 (+22%)
Phy. reinforce 271.0 (+12%)
Mag. reinforce 418.2 (+3%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 113 (+3%)
Mag. def. pwr. 236 (+35%)
Durability 76/79 (+9%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 234.9 (+35%)
Mag. reinforce 292.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 241 (+12%)
Mag. def. pwr. 465 (+35%)
Durability 78/81 (+9%)
Parry rate 60 (+58%)
Phy. reinforce 386.8 (+19%)
Mag. reinforce 611.5 (+12%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 174 (+22%)
Mag. def. pwr. 229 (+0%)
Durability 76/78 (+6%)
Parry rate 44 (+6%)
Phy. reinforce 249.8 (+12%)
Mag. reinforce 418.9 (+12%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 225 (+32%)
Mag. def. pwr. 290 (+6%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 292.3 (+12%)
Mag. reinforce 508.1 (+16%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.0 (+32%)
Mag. absorption 31.7 (+16%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.1 (+35%)
Mag. absorption 23.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.9 (+35%)
Mag. absorption 24.6 (+19%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED