ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Klein

CURRENT LEVEL 65
Strength 276
Intellect 84
Stat points 0
next lvl 25.22%
Gold 13,425,463
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Taegeuk Shield (+3)

Seal of Moon
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 160 (+61%)
Mag. def. pwr. 215 (+35%)
Durability 76/98 (+25%)
Blocking rate 17 (+19%)
Phy. reinforce 331.5 (+70%)
Mag. reinforce 423.1 (+29%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Blade (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 980 ~ 1126 (+25%)
Mag. atk. pwr. 1285 ~ 1448 (+9%)
Durability 88/122 (+0%)
Attack rating 148 (+16%)
Critical 5 (+0%)
Phy. reinforce 210.9 % ~ 242.5 % (+32%)
Mag. reinforce 240.4 % ~ 271.0 % (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Crescent Deva Shell

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52 (+0%)
Mag. def. pwr. 87 (+0%)
Durability 64/71 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 114.0 (+0%)
Mag. reinforce 192.0 (+0%)

Required level 65
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
North Cheonchuk Headgear

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 54 (+41%)
Mag. def. pwr. 117 (+80%)
Durability 67/75 (+16%)
Parry rate 22 (+16%)
Phy. reinforce 103.6 (+9%)
Mag. reinforce 230.6 (+45%)

Required level 51
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (3Time/times)
Str 3 Increase
Durability 20% Increase
Crescent Deva Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46 (+0%)
Mag. def. pwr. 78 (+0%)
Durability 63/71 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 104.0 (+0%)
Mag. reinforce 175.0 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Wild Tiger Bone Lamellar

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 62 (+0%)
Mag. def. pwr. 104 (+0%)
Durability 63/68 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 153.0 (+0%)
Mag. reinforce 257.0 (+0%)

Required level 57
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Wild Tiger Bone Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 40 (+0%)
Mag. def. pwr. 68 (+0%)
Durability 62/67 (+0%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 105.0 (+0%)
Mag. reinforce 176.0 (+0%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Wild Tiger Bone Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 49 (+0%)
Mag. def. pwr. 82 (+0%)
Durability 60/67 (+0%)
Parry rate 25 (+0%)
Phy. reinforce 123.0 (+0%)
Mag. reinforce 207.0 (+0%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Storm Platinum Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 12.0 (+0%)
Mag. absorption 12.0 (+0%)

Required level 46
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 18.0 (+6%)
Mag. absorption 20.2 (+19%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 22.5 (+48%)
Mag. absorption 16.6 (+9%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Coast Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 11.7 (+0%)
Mag. absorption 11.7 (+0%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED