ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Klamklomjit

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,076,813,653
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Guardian Aegis (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+6%)
Mag. def. pwr. 654 (+61%)
Durability 117/101 (+22%)
Blocking rate 25 (+58%)
Phy. reinforce 374.2 (+6%)
Mag. reinforce 909.7 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Durability 30% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ethereal Cane (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 91/104 (+32%)
Attack rating 188 (+58%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 177 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+54%)
Durability 103/137 (+74%)
Parry rate 45 (+19%)
Phy. reinforce 301.3 (+22%)
Mag. reinforce 520.0 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 30% Increase
Valor Coronet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+38%)
Mag. def. pwr. 377 (+6%)
Durability 84/106 (+35%)
Parry rate 52 (+45%)
Phy. reinforce 355.0 (+16%)
Mag. reinforce 545.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Valor Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 180 (+9%)
Mag. def. pwr. 356 (+35%)
Durability 96/121 (+54%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 243.8 (+6%)
Mag. reinforce 386.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 30% Increase
Valor Composite Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 296 (+0%)
Mag. def. pwr. 611 (+29%)
Durability 92/116 (+45%)
Parry rate 65 (+16%)
Phy. reinforce 610.0 (+51%)
Mag. reinforce 699.4 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
ZombieHour 190% Reduce
Parry rate 60% Increase
MP 88 Increase
Valor Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+41%)
Mag. def. pwr. 408 (+22%)
Durability 81/104 (+32%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 406.1 (+41%)
Mag. reinforce 542.1 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Valor Composite Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+0%)
Mag. def. pwr. 410 (+6%)
Durability 73/80 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 350.9 (+6%)
Mag. reinforce 661.6 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 30% Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.4 (+12%)
Mag. absorption 33.5 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 35.5 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 50% Increase
BurnHour 10% Reduce
Steady (47Time/times)
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 24 Increase
Attack rate 23% Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 24% Increase
Electric shockHour 5% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
Str 25 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED