ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Klamklomjit

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 20,925,275,423
LAST LOGIN 18/12/2018
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias 44452465

OFFLINE

No item equipped
Kectalron (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4485 ~ 5482 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 301/137 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 624.0 % ~ 762.8 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
90
102
114
72
78
Wrath Pauldron (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 362 (+80%)
Mag. def. pwr. 371 (+41%)
Durability 92/92 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 447.6 (+61%)
Mag. reinforce 584.4 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
78
72
198
204
Wrath Armet (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 405 (+61%)
Mag. def. pwr. 464 (+41%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

162
204
198
72
150
78
138
Wrath Gauntlet (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 301 (+61%)
Mag. def. pwr. 394 (+61%)
Durability 92/92 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 415.4 (+61%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
198
204
78
72
Wrath Armor (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 640.1 (+41%)
Mag. reinforce 837.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

162
198
204
72
150
78
138
Wrath Greave (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+41%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 456.8 (+41%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
72
78
204
198
Wrath Poleyn (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 441 (+61%)
Mag. def. pwr. 506 (+41%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 667.8 (+80%)
Mag. reinforce 592.9 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
138
150
162
Isis Necklace (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
198
78
180
186
174
192
168
Platelight Earring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 32.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
180
186
168
174
Isis Ring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
198
78
180
186
192
174
168
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+22%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
192
186
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

171

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED