ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Kisky

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,695,305
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Beginner
Job Type Hunter
Job Alias aeiou

ONLINE

No item equipped
0

Sort of item: Light staff
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 53 ~ 64 (+0%)
Durability 41/41 (+0%)
Attack rating 33 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 79.1 % ~ 96.7 % (+0%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 129 (+6%)
Mag. def. pwr. 274 (+41%)
Durability 82/90 (+22%)
Parry rate 39 (+48%)
Phy. reinforce 338.1 (+77%)
Mag. reinforce 391.6 (+22%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 202 (+29%)
Mag. def. pwr. 273 (+9%)
Durability 76/77 (+3%)
Parry rate 47 (+6%)
Phy. reinforce 411.4 (+70%)
Mag. reinforce 418.2 (+3%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 144 (+32%)
Mag. def. pwr. 310 (+77%)
Durability 74/75 (+3%)
Parry rate 37 (+35%)
Phy. reinforce 212.3 (+22%)
Mag. reinforce 338.7 (+16%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 241 (+12%)
Mag. def. pwr. 385 (+12%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 60 (+29%)
Phy. reinforce 325.0 (+0%)
Mag. reinforce 649.7 (+19%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+19%)
Mag. def. pwr. 243 (+6%)
Durability 99/123 (+67%)
Parry rate 44 (+6%)
Phy. reinforce 272.1 (+22%)
Mag. reinforce 374.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 191 (+12%)
Mag. def. pwr. 306 (+12%)
Durability 77/79 (+6%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 378.5 (+45%)
Mag. reinforce 438.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.9 (+35%)
Mag. absorption 38.5 (+41%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+38%)
Mag. absorption 26.7 (+16%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+29%)
Mag. absorption 25.9 (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.0 (+45%)
Mag. absorption 31.3 (+51%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED