ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

KingCobra

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,323,783
LAST LOGIN 13/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(7107)
Ye's Divine Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1677 ~ 2055 (+3%)
Mag. atk. pwr. 4117 ~ 5044 (+58%)
Durability 170/132 (+38%)
Attack rating 138 (+16%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 277.3 % ~ 339.9 % (+9%)
Mag. reinforce 496.5 % ~ 608.5 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Critical 100
Black Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 213 (+9%)
Mag. def. pwr. 279 (+9%)
Durability 223/136 (+41%)
Parry rate 45 (+35%)
Phy. reinforce 339.2 (+22%)
Mag. reinforce 384.8 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Casque (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 330 (+35%)
Mag. def. pwr. 432 (+35%)
Durability 211/100 (+3%)
Parry rate 52 (+35%)
Phy. reinforce 553.8 (+61%)
Mag. reinforce 594.0 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Black Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+0%)
Mag. def. pwr. 306 (+29%)
Durability 209/102 (+6%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 322.5 (+25%)
Mag. reinforce 357.2 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 355 (+9%)
Mag. def. pwr. 550 (+29%)
Durability 199/98 (+0%)
Parry rate 65 (+25%)
Phy. reinforce 585.7 (+29%)
Mag. reinforce 689.0 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 267 (+16%)
Mag. def. pwr. 337 (+12%)
Durability 220/122 (+25%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 405.0 (+25%)
Mag. reinforce 504.6 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+3%)
Mag. def. pwr. 505 (+45%)
Durability 228/98 (+0%)
Parry rate 55 (+67%)
Phy. reinforce 441.5 (+19%)
Mag. reinforce 578.3 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 600 Increase
MP 850 Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 34.4 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 32.9 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 37.8 (+58%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED