ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

KillerStrong

CURRENT LEVEL 68
Strength 279
Intellect 90
Stat points 6
next lvl 48.74%
Gold 40,902,088
LAST LOGIN 11/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Wing Gleam (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 127 (+9%)
Mag. def. pwr. 228 (+22%)
Durability 12/90 (+25%)
Blocking rate 29 (+83%)
Phy. reinforce 244.8 (+16%)
Mag. reinforce 402.2 (+19%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Broad Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 3 degrees


Phy. atk. pwr. 214 ~ 261 (+29%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Durability 37/71 (+19%)
Attack rating 97 (+25%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 117.6 % ~ 143.7 % (+45%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+12%)

Required level 16
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 104 (+12%)
Mag. def. pwr. 136 (+12%)
Durability 22/119 (+48%)
Parry rate 32 (+3%)
Phy. reinforce 171.0 (+3%)
Mag. reinforce 321.2 (+48%)

Required level 65
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Great Helm (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 154 (+29%)
Mag. def. pwr. 171 (+9%)
Durability 10/110 (+35%)
Parry rate 39 (+54%)
Phy. reinforce 249.9 (+19%)
Mag. reinforce 334.3 (+22%)

Required level 67
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 132 (+58%)
Mag. def. pwr. 158 (+45%)
Durability 30/103 (+29%)
Parry rate 30 (+32%)
Phy. reinforce 151.0 (+0%)
Mag. reinforce 273.2 (+38%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Arquebus Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 94 (+16%)
Mag. def. pwr. 116 (+9%)
Durability 41/117 (+61%)
Parry rate 31 (+64%)
Phy. reinforce 211.1 (+16%)
Mag. reinforce 329.8 (+38%)

Required level 47
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 174 (+22%)
Durability 51/132 (+64%)
Parry rate 37 (+38%)
Phy. reinforce 204.6 (+6%)
Mag. reinforce 275.8 (+9%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Cuirass Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 142 (+9%)
Mag. def. pwr. 176 (+3%)
Durability 35/105 (+29%)
Parry rate 42 (+25%)
Phy. reinforce 232.8 (+3%)
Mag. reinforce 322.6 (+9%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 25.2 (+6%)
Mag. absorption 28.3 (+19%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 22.4 (+12%)
Mag. absorption 25.0 (+25%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.5 (+9%)
Mag. absorption 26.0 (+45%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 20.8 (+16%)
Mag. absorption 20.0 (+12%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED