ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

KenShinX

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 252,601,662
LAST LOGIN 19/07/2018
GUILD LaVenDeR
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 350 (+38%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 178/98 (+6%)
Blocking rate 25 (+61%)
Phy. reinforce 532.8 (+48%)
Mag. reinforce 1,070.9 (+77%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Durability 160% Increase
Critical 100
Break Heaven Sword (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2270 ~ 2559 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3861 ~ 4440 (+41%)
Durability 96/157 (+25%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 354.6 % ~ 399.7 % (+41%)
Mag. reinforce 688.9 % ~ 792.0 % (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Witacheon Shell (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 229 (+29%)
Mag. def. pwr. 364 (+22%)
Durability 235/140 (+58%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 413.3 (+64%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 40% Increase
Witacheon Coronet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+22%)
Mag. def. pwr. 526 (+41%)
Durability 200/99 (+12%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 439.9 (+41%)
Mag. reinforce 656.3 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 30% Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Witacheon Glove (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 338 (+22%)
Durability 214/114 (+29%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 285.5 (+22%)
Mag. reinforce 480.7 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 30% Increase
Witacheon Lamellar (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 352 (+19%)
Mag. def. pwr. 606 (+22%)
Durability 203/117 (+32%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 568.6 (+38%)
Mag. reinforce 845.5 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
ZombieHour 200% Reduce
Durability 160% Increase
Parry rate 30% Increase
HP 600 Increase
MP 600 Increase
Witacheon Boots (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 276 (+32%)
Mag. def. pwr. 439 (+25%)
Durability 210/89 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 379.3 (+29%)
Mag. reinforce 780.5 (+58%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Witacheon Tasset (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+22%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 196/97 (+9%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 411.1 (+22%)
Mag. reinforce 691.7 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 40% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Tiger's Eye Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.1 (+45%)
Mag. absorption 40.5 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 5% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Electric shockHour 10% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED