ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

KenShin

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 38,541,225
LAST LOGIN 22/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Guardian Aegis (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+0%)
Mag. def. pwr. 455 (+12%)
Durability 79/90 (+9%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 353.0 (+0%)
Mag. reinforce 853.2 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Critical 100
Dark Monarch (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3045 ~ 3722 (+41%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+32%)
Durability 99/113 (+19%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 495.1 % ~ 605.0 % (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Ox Polldron (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+48%)
Mag. def. pwr. 404 (+58%)
Durability 231/92 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 315.5 (+16%)
Mag. reinforce 413.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Armet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+22%)
Mag. def. pwr. 515 (+61%)
Durability 230/148 (+61%)
Parry rate 52 (+67%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 538.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Ox Gauntlet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+29%)
Mag. def. pwr. 290 (+22%)
Durability 191/109 (+19%)
Parry rate 42 (+61%)
Phy. reinforce 316.3 (+25%)
Mag. reinforce 436.9 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 397 (+22%)
Mag. def. pwr. 643 (+51%)
Durability 181/95 (+3%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 542.9 (+22%)
Mag. reinforce 820.6 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
HP 88 Increase
Ox Greave (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 280 (+22%)
Mag. def. pwr. 367 (+22%)
Durability 199/112 (+22%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 428.0 (+35%)
Mag. reinforce 506.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Poleyn (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 367 (+38%)
Mag. def. pwr. 425 (+22%)
Durability 240/98 (+6%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 666.1 (+83%)
Mag. reinforce 580.7 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 600 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 43.9 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 34.7 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED