ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

KenShin

CURRENT LEVEL 98
Strength 408
Intellect 117
Stat points 0
next lvl 74.81%
Gold 373,700,226
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD LaVenDeR
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+0%)
Mag. def. pwr. 455 (+12%)
Durability 70/90 (+9%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 353.0 (+0%)
Mag. reinforce 853.2 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2354 ~ 2877 (+9%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+32%)
Durability 90/113 (+19%)
Attack rating 129 (+9%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 351.1 % ~ 429.1 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+48%)
Mag. def. pwr. 404 (+58%)
Durability 220/92 (+0%)
Parry rate 45 (+16%)
Phy. reinforce 315.5 (+16%)
Mag. reinforce 413.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Ox Armet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+22%)
Mag. def. pwr. 339 (+6%)
Durability 228/148 (+61%)
Parry rate 52 (+67%)
Phy. reinforce 357.2 (+6%)
Mag. reinforce 467.5 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+29%)
Mag. def. pwr. 283 (+19%)
Durability 188/109 (+19%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 316.3 (+25%)
Mag. reinforce 436.9 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 100% Increase
Ox Composite Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 377 (+16%)
Mag. def. pwr. 643 (+51%)
Durability 177/95 (+3%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 516.2 (+16%)
Mag. reinforce 820.6 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 100% Increase
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 257 (+12%)
Mag. def. pwr. 310 (+3%)
Durability 191/112 (+22%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 428.0 (+35%)
Mag. reinforce 452.4 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 100% Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 367 (+38%)
Mag. def. pwr. 348 (+0%)
Durability 237/98 (+6%)
Parry rate 55 (+9%)
Phy. reinforce 666.1 (+83%)
Mag. reinforce 490.3 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Amber Necklace (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Earring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 43.9 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 34.7 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED