ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

KenO

CURRENT LEVEL 94
Strength 392
Intellect 113
Stat points 0
next lvl 80.81%
Gold 8,253,946
LAST LOGIN 16/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(4833)
Ye's Divine Bow (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1629 ~ 1996 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3361 ~ 4118 (+29%)
Durability 102/123 (+29%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 442.7 % ~ 542.5 % (+74%)
Mag. reinforce 655.3 % ~ 803.1 % (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Shoulder (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+22%)
Mag. def. pwr. 345 (+35%)
Durability 90/105 (+9%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 347.5 (+25%)
Mag. reinforce 548.1 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Casque (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 315 (+29%)
Mag. def. pwr. 390 (+22%)
Durability 83/100 (+3%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 409.4 (+19%)
Mag. reinforce 679.5 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Bracer (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+51%)
Mag. def. pwr. 359 (+51%)
Durability 92/112 (+16%)
Parry rate 42 (+25%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 357.2 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Black Armor (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 482 (+48%)
Mag. def. pwr. 439 (+3%)
Durability 96/129 (+32%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 658.3 (+45%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 30% Increase
Black Footgear (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+9%)
Mag. def. pwr. 301 (+0%)
Durability 93/116 (+19%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 427.7 (+32%)
Mag. reinforce 572.4 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Black Hose (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 290 (+9%)
Mag. def. pwr. 481 (+38%)
Durability 93/135 (+38%)
Parry rate 55 (+67%)
Phy. reinforce 382.1 (+3%)
Mag. reinforce 544.3 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Necklace (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.4 (+48%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 5% Reduce
Tiger's Eye Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 39.7 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 44% Increase
Steady (47Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.1 (+51%)
Mag. absorption 34.7 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Str 21 Increase
Attack rate 22% Increase
Tiger's Eye Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED