ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Katoy

CURRENT LEVEL 97
Strength 116
Intellect 404
Stat points 0
next lvl 92.74%
Gold 225,388,430
LAST LOGIN 19/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+19%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 89/147 (+87%)
Attack rating 176 (+48%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+12%)
Mag. reinforce 651.6 % ~ 796.5 % (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (3Time/times)
Steady (2Time/times)
Attack rate 10% Increase
Valor Alette (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+19%)
Mag. def. pwr. 367 (+29%)
Durability 44/81 (+3%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 269.2 (+9%)
Mag. reinforce 669.8 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Coronet (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 235 (+6%)
Mag. def. pwr. 366 (+3%)
Durability 65/109 (+38%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 315.2 (+3%)
Mag. reinforce 545.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+48%)
Mag. def. pwr. 280 (+6%)
Durability 61/88 (+12%)
Parry rate 42 (+19%)
Phy. reinforce 317.4 (+38%)
Mag. reinforce 656.2 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+12%)
Mag. def. pwr. 653 (+38%)
Durability 61/89 (+12%)
Parry rate 65 (+25%)
Phy. reinforce 452.5 (+12%)
Mag. reinforce 740.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+45%)
Mag. def. pwr. 431 (+29%)
Durability 60/81 (+3%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 380.2 (+32%)
Mag. reinforce 576.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+6%)
Mag. def. pwr. 410 (+6%)
Durability 61/100 (+25%)
Parry rate 55 (+38%)
Phy. reinforce 436.9 (+32%)
Mag. reinforce 661.6 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 44.5 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Amber Earring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED