ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Kasper

CURRENT LEVEL 100
Strength 413
Intellect 122
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 417,574,339
LAST LOGIN 12/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias wqwq

OFFLINE

Guardian Aegis (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+16%)
Mag. def. pwr. 561 (+38%)
Durability 252/112 (+35%)
Blocking rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 363.6 (+3%)
Mag. reinforce 582.0 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Critical 100
Durability 160% Increase
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2570 ~ 3141 (+19%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Durability 95/95 (+0%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 554.7 % ~ 678.0 % (+58%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Ox Polldron (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 275 (+41%)
Mag. def. pwr. 361 (+41%)
Durability 103/115 (+25%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 394.4 (+45%)
Mag. reinforce 583.8 (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Ox Crown (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+64%)
Mag. def. pwr. 483 (+51%)
Durability 184/92 (+0%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 411.1 (+22%)
Mag. reinforce 710.0 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Durability 100% Increase
Ox Gauntlet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+41%)
Mag. def. pwr. 375 (+58%)
Durability 123/153 (+67%)
Parry rate 42 (+61%)
Phy. reinforce 407.3 (+61%)
Mag. reinforce 466.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+32%)
Mag. def. pwr. 452 (+6%)
Durability 94/95 (+3%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 529.6 (+19%)
Mag. reinforce 820.6 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Greave (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 237 (+3%)
Mag. def. pwr. 512 (+70%)
Durability 100/109 (+19%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 367.7 (+16%)
Mag. reinforce 547.8 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Poleyn (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 375 (+41%)
Mag. def. pwr. 491 (+41%)
Durability 101/110 (+19%)
Parry rate 55 (+67%)
Phy. reinforce 513.2 (+41%)
Mag. reinforce 671.2 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 42.4 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 8% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (47Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 10% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Str 25 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 25% Increase
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 37.8 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Attack rate 25% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED