ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Kasper

CURRENT LEVEL 100
Strength 413
Intellect 122
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 99,282,317
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 471 (+16%)
Durability 54/83 (+0%)
Blocking rate 19 (+22%)
Phy. reinforce 430.7 (+22%)
Mag. reinforce 706.3 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2570 ~ 3141 (+19%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Durability 47/95 (+0%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 554.7 % ~ 678.0 % (+58%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+25%)
Mag. def. pwr. 384 (+35%)
Durability 42/79 (+0%)
Parry rate 45 (+35%)
Phy. reinforce 429.8 (+74%)
Mag. reinforce 495.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+22%)
Mag. def. pwr. 515 (+45%)
Durability 40/79 (+0%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 306.0 (+0%)
Mag. reinforce 643.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 165 (+0%)
Mag. def. pwr. 364 (+38%)
Durability 45/91 (+16%)
Parry rate 42 (+19%)
Phy. reinforce 273.7 (+19%)
Mag. reinforce 420.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 382 (+29%)
Mag. def. pwr. 592 (+25%)
Durability 53/116 (+45%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 492.9 (+22%)
Mag. reinforce 848.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 375 (+12%)
Durability 43/98 (+25%)
Parry rate 50 (+32%)
Phy. reinforce 406.1 (+41%)
Mag. reinforce 590.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+19%)
Mag. def. pwr. 399 (+3%)
Durability 30/82 (+3%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 340.9 (+3%)
Mag. reinforce 784.0 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 42.4 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED