ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Kannon

CURRENT LEVEL 116
Strength 480
Intellect 135
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 716,025,576
LAST LOGIN 16/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias llllNllll

OFFLINE

No item equipped
Devil's Lure (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Harp
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 75/79 (+12%)
Attack rating 141 (+19%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+48%)
Mag. reinforce 724.6 % ~ 885.7 % (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+25%)
Mag. def. pwr. 318 (+12%)
Durability 238/116 (+48%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 340.9 (+38%)
Mag. reinforce 495.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Coronet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+0%)
Mag. def. pwr. 387 (+9%)
Durability 207/98 (+25%)
Parry rate 52 (+61%)
Phy. reinforce 394.7 (+29%)
Mag. reinforce 530.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Valor Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+3%)
Mag. def. pwr. 383 (+45%)
Durability 229/109 (+38%)
Parry rate 42 (+3%)
Phy. reinforce 257.6 (+12%)
Mag. reinforce 432.3 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Composite Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+12%)
Mag. def. pwr. 473 (+0%)
Durability 196/87 (+9%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 505.0 (+25%)
Mag. reinforce 740.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Valor Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+12%)
Mag. def. pwr. 431 (+29%)
Durability 190/79 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 313.9 (+9%)
Mag. reinforce 498.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Valor Composite Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 389 (+61%)
Mag. def. pwr. 410 (+6%)
Durability 190/80 (+0%)
Parry rate 55 (+58%)
Phy. reinforce 331.0 (+0%)
Mag. reinforce 695.0 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 34.4 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.1 (+45%)
Mag. absorption 32.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 37.8 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

131

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED