ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

KaTi

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 12,911,539
LAST LOGIN 18/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias lllllllllIII

OFFLINE

Guardian Aegis (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 277 (+9%)
Mag. def. pwr. 496 (+22%)
Durability 90/98 (+19%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 497.7 (+41%)
Mag. reinforce 689.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Ethereal Cane (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+48%)
Mag. atk. pwr. 4561 ~ 5575 (+32%)
Durability 85/91 (+16%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 702.1 % ~ 858.3 % (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 229 (+29%)
Mag. def. pwr. 347 (+22%)
Durability 87/98 (+25%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 301.3 (+22%)
Mag. reinforce 416.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Valor Coronet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 229 (+3%)
Mag. def. pwr. 366 (+3%)
Durability 96/119 (+51%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 324.4 (+6%)
Mag. reinforce 813.7 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Glove (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+58%)
Mag. def. pwr. 264 (+0%)
Durability 93/109 (+38%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 370.3 (+61%)
Mag. reinforce 532.7 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Valor Composite Mail (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+9%)
Mag. def. pwr. 549 (+16%)
Durability 83/95 (+19%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 404.0 (+0%)
Mag. reinforce 808.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Valor Boots (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+0%)
Mag. def. pwr. 462 (+38%)
Durability 76/81 (+3%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 288.0 (+0%)
Mag. reinforce 745.4 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Composite Tasset (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+6%)
Mag. def. pwr. 422 (+9%)
Durability 86/95 (+19%)
Parry rate 55 (+38%)
Phy. reinforce 436.9 (+32%)
Mag. reinforce 678.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.4 (+12%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.1 (+51%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 36.8 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED