ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

K___BURBERRY

CURRENT LEVEL 102
Strength 121
Intellect 424
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 7,088,877
LAST LOGIN 19/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias MissPINGPING

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Mag. atk. pwr. 5322 ~ 6504 (+54%)
Durability 30/91 (+16%)
Attack rating 138 (+16%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 668.4 % ~ 817.1 % (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (2Time/times)
Divine Himation (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+80%)
Mag. def. pwr. 482 (+54%)
Durability 60/78 (+19%)
Parry rate 45 (+6%)
Phy. reinforce 272.1 (+22%)
Mag. reinforce 764.8 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Diadem (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 296 (+48%)
Mag. def. pwr. 391 (+0%)
Durability 60/67 (+3%)
Parry rate 52 (+51%)
Phy. reinforce 400.2 (+45%)
Mag. reinforce 605.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+25%)
Mag. def. pwr. 299 (+3%)
Durability 61/71 (+9%)
Parry rate 42 (+12%)
Phy. reinforce 327.1 (+58%)
Mag. reinforce 480.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Storm Robe

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 55/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Divine Weave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 352 (+87%)
Mag. def. pwr. 438 (+19%)
Durability 67/82 (+25%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 283.4 (+9%)
Mag. reinforce 620.5 (+12%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+3%)
Mag. def. pwr. 575 (+35%)
Durability 59/66 (+0%)
Parry rate 55 (+48%)
Phy. reinforce 354.6 (+19%)
Mag. reinforce 1,003.3 (+58%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.4 (+25%)
Mag. absorption 41.4 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 10% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 32.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (47Time/times)
Durability 47% Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 25 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.9 (+67%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

153

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED