ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

KEY______HEE

CURRENT LEVEL 116
Strength 277
Intellect 338
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 44,583,790
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias OMG0000

OFFLINE

Arrow(4623)
Illusion Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4006 ~ 4908 (+80%)
Mag. atk. pwr. 5733 ~ 7026 (+61%)
Durability 251/98 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 509.2 % ~ 624.0 % (+61%)
Mag. reinforce 911.0 % ~ 1,116.4 % (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
204
198
90
78
102
114
210
Overlord Shell (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 433 (+41%)
Durability 230/89 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 362.4 (+41%)
Mag. reinforce 609.1 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
72
78
90
Overlord Headgear (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 542 (+41%)
Durability 223/89 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 449.8 (+41%)
Mag. reinforce 861.4 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
78
72
198
204
210
138
150
162
Overlord Bracer (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 402 (+41%)
Durability 225/89 (+0%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 337.0 (+41%)
Mag. reinforce 645.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
78
72
138
Overlord Lamellar (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 721 (+41%)
Durability 181/90 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 593.6 (+41%)
Mag. reinforce 996.9 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

3
198
204
210
138
150
162
72
78
90
Overlord Boots (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 510 (+41%)
Durability 229/89 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 423.0 (+41%)
Mag. reinforce 811.4 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
138
72
78
90
Overlord Tasset (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 590 (+41%)
Durability 223/90 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 553.8 (+61%)
Mag. reinforce 815.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
138
150
162
72
78
90
Amoon Necklace (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
186
180
Amoon Erarring (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
192
180
Amoon Ring (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
186
180
Amoon Ring (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
198
168
192
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

130

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED