ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Jupiter

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 100,312,730
LAST LOGIN 02/01/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias MOMOCHIKI

OFFLINE

Arrow(5859)
Newtrita (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3550 ~ 4350 (+100%)
Mag. atk. pwr. 4572 ~ 5602 (+61%)
Durability 291/97 (+0%)
Attack rating 170 (+41%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 380.7 % ~ 466.4 % (+41%)
Mag. reinforce 609.1 % ~ 746.5 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
204
198
210
102
78
90
Red Lightening Shoulder (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 95/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Casque (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 94/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Bracer (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 94/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Armor (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 97/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Footgear (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 97/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Hose (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 95/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Jewel Necklace (+5)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.8 (+22%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
168
192
Nektid Erarring (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED