ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Junocha

CURRENT LEVEL 94
Strength 114
Intellect 391
Stat points 0
next lvl 43.33%
Gold 399,374
LAST LOGIN 25/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias BLoW

OFFLINE

Infantry Iron Shield

Sort of item: Shield
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 9 (+0%)
Mag. def. pwr. 15 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 57.0 (+0%)
Mag. reinforce 95.0 (+0%)

Required level 16
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gem Sword

Sort of item: Sword
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 247 ~ 276 (+0%)
Mag. atk. pwr. 418 ~ 476 (+0%)
Durability 91/91 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 80.2 % ~ 91.1 % (+0%)
Mag. reinforce 137.0 % ~ 158.9 % (+0%)

Required level 42
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Python Blood Shell

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 16 (+0%)
Mag. def. pwr. 27 (+0%)
Durability 58/58 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 56.0 (+0%)
Mag. reinforce 94.0 (+0%)

Required level 33
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Iron Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 1 (+0%)
Mag. def. pwr. 16 (+0%)
Durability 49/51 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 51.0 (+0%)
Mag. reinforce 86.0 (+0%)

Required level 19
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Python Blood Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 14 (+0%)
Mag. def. pwr. 24 (+0%)
Durability 55/57 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 51.0 (+0%)
Mag. reinforce 85.0 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Python Blood Lamellar

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 30 (+0%)
Mag. def. pwr. 51 (+0%)
Durability 57/59 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 95.0 (+0%)
Mag. reinforce 159.0 (+0%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Python Blood Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 19 (+0%)
Mag. def. pwr. 32 (+0%)
Durability 58/58 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 65.0 (+0%)
Mag. reinforce 109.0 (+0%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Python Blood Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 23 (+0%)
Mag. def. pwr. 40 (+0%)
Durability 59/59 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 76.0 (+0%)
Mag. reinforce 128.0 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Inferno Silver Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 2 degrees


Phy. absorption 4.4 (+0%)
Mag. absorption 5.8 (+32%)

Required level 17
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED