ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

JpIXT0808080

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 72,476,412
LAST LOGIN 10/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias DOXpIWAFmSSS

OFFLINE

Tiger Bone Shield

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+58%)
Mag. def. pwr. 626 (+54%)
Durability 213/131 (+41%)
Blocking rate 25 (+61%)
Phy. reinforce 439.2 (+22%)
Mag. reinforce 895.4 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
3
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Giant Barbaric Sword

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1712 ~ 1968 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3632 ~ 4093 (+41%)
Durability 36/144 (+3%)
Attack rating 214 (+80%)
Critical 5 (+3%)
Phy. reinforce 267.5 % ~ 307.5 % (+0%)
Mag. reinforce 402.3 % ~ 453.5 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 6 Increase
Attack rate 40% Increase
Durability 60% Increase
Critical 100
3
Steady (1Time/times)
Black Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+16%)
Mag. def. pwr. 256 (+0%)
Durability 101/177 (+83%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 358.6 (+29%)
Mag. reinforce 406.6 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Casque (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 344 (+41%)
Mag. def. pwr. 371 (+16%)
Durability 189/106 (+9%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 399.0 (+16%)
Mag. reinforce 549.0 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Immortal (1Time/times)
221
MP 150 Increase
HP 70 Increase
Black Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 198 (+9%)
Mag. def. pwr. 297 (+25%)
Durability 93/102 (+6%)
Parry rate 42 (+77%)
Phy. reinforce 332.8 (+29%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 364 (+12%)
Mag. def. pwr. 464 (+9%)
Durability 105/154 (+58%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 467.6 (+3%)
Mag. reinforce 647.5 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+9%)
Mag. def. pwr. 301 (+0%)
Durability 94/122 (+25%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 333.7 (+3%)
Mag. reinforce 547.0 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+3%)
Mag. def. pwr. 369 (+6%)
Durability 97/122 (+25%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 489.7 (+32%)
Mag. reinforce 500.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 34.7 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED